Pressmeddelande -

Skogsriket - ny vision för fler jobb på landsbygden

Mellan den 11 till 15 april går årets Skogsnäringsvecka av stapeln. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson deltar under onsdagen och kommer då lansera sitt nya projekt Skogsriket.

- Vi har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram en ny vision för hur vi ska arbeta med skogsfrågorna. Det är roligt att jag nu får presentera Skogsriket och det vi arbetat för, säger Eskil Erlandsson.

Grunden för Skogsriket är det hållbara brukandet av skogen och de två jämställda politiska målen miljö och produktion. Syftet med Skogsriket är att skapa förutsättningar för nya jobb och tillväxt med skogen som bas på landsbygden och i småortssverige. Det handlar till exempel om att öka förädlingsgraden så nära skogsråvaran som möjligt, men också om att stimulera utveckling och innovation inom grön energi, nya material, träbyggande m.m. Det är också viktigt att stärka företagande med skogen som källa för rekreation och upplevelser.

- Skogsriket är inne i en lyssnande fas och jag ser fram emot att se Skogsriket växa i dialog med skogssverige. Skogsriket blir så starkt som vi gör det tillsammans, säger Eskil Erlandsson.

Skogsnäringsveckan 2011 är ett arrangemang där branschen, politiker, fack och andra intressenter möts för att diskutera aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Tid och plats:
Tid: Onsdag den 13 april klockan 11.10-12.00
Plats: Norra Latin, Stockholm City Conference Center, Drottninggatan 71 b, Stockholm

Pressen är välkomna efter anmälan till Marie Wickberg.

Kontaktperson:
Marie Wickberg
Politiskt sakkunnig hos Eskil Erlandsson
076-1365541

Ämnen

  • Regering