Pressmeddelande -

Viktig principiell seger för djurskyddet

I torsdags avkunnades dom i ett mål i EG-domstolen som rör djurtransporter. Idag får djuren transporteras på väg i maximalt 28 timmar innan de måste få vila. Men det har tidigare varit oklart vad som ska gälla vid färjetransporter. Ett tyskt transportföretag har hittills tolkat reglerna så att tiden på bilfärjan inte ska räknas in i den totala transporttiden.

Sverige har drivit på för att hela resan ska räknas in i transporttiden, oavsett om djuren transporteras på väg eller på en färja, och i torsdags kom domen, som gick Sveriges väg.

- Det här känns oerhört bra. Från svensk sida driver vi på för hårda regler för djurtransporter. Jag skulle vilja ha ännu hårdare regler, men det är i dagsläget viktigt att EU-länderna åtminstone följer de regler som faktiskt finns, och att det inte finns några kryphål. Beslutet från EG-domstolen har effektivt täppt till ett av kryphålen, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

- Det är dessutom roligt att det faktiskt lönar sig att ligga på och driva djurskyddsfrågorna i EU. Utan mitt och Sveriges engagemang i den här frågan är det inte säkert att reglerna hade tolkats så här strikt, avslutar Eskil Erlandsson.

Kontakt
Sofia Carlsson
Politisk sakkunnig
070-519 01 69

Ämnen

  • Djur