Gå direkt till innehåll
Bland de större skånska kommunerna med fler än 40 000 invånare placerar sig Landskrona på första plats när SKR mäter företagsklimatet. Foto: Haldex.
Bland de större skånska kommunerna med fler än 40 000 invånare placerar sig Landskrona på första plats när SKR mäter företagsklimatet. Foto: Haldex.

Pressmeddelande -

Landskrona har bästa företagsklimatet bland de större skånska kommunerna

Landskronas företagare blir alltmer nöjda med kommunens service, visar SKR:s öppna jämförelser av kommunernas företagsklimat. Mätningen visar också att Landskrona har det bästa företagsklimatet bland skånska kommuner med över 40 000 invånare.

I sina öppna jämförelser av företagsklimatet i landets kommuner undersöker SKR hur nöjda företagen är med kommunens service. Det är företagare som har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen som har svarat på undersökningen. Jämfört med mätningen 2021 har Landskrona stads nöjd kund-index (NKI) ökat från 75 till 78.

Positiv utveckling sedan 2012
Landskrona har deltagit i SKR:s mätning sedan 2012. Sedan dess har NKI ökat från 64 till 78.

– Det ska vara roligt och enkelt att vara företagare i Landskrona, och det är glädjande att se allt fler företag tycker att vi ger bra service. Men här finns mer att göra. Vi har många starka relationer med våra företagare vilket ger oss en bra bild av vad näringslivet vill ha av oss, säger Anna Classon, tillväxtchef i Landskrona stad.

Bland de större skånska kommunerna med fler än 40 000 invånare placerar sig Landskrona på första plats, och bland samtliga skånska kommuner ligger Landskrona på femte plats. Totalt i landet ligger Landskrona på plats 49, vilket är en förbättring jämfört med 2021 då Landskrona låg på plats 86.

Företag nöjda med kommunens service
SKR:s Öppna jämförelser av företagsklimatet visar att företagarna i Landskrona generellt sett är nöjda med kommunens service. Fem myndighetsområden har ett NKI över 70 vilket bedöms vara ett högt resultat. De är brandskydd, serveringstillstånd, bygglov och miljö- och hälsoskydd och markupplåtelse. Myndighetsområdet livsmedelskontroll ligger på NKI 69 vilket räknas som godkänt.

– De senaste åren har vi fokuserat starkt på att utveckla vår service. Till exempel har många av våra handläggare utbildats i klarspråk för att vi ska bli tydligare i vår kommunikation. Våren 2022 öppnade vårt kontaktcenter som redan visat att vi i många fall kan lösa ärenden redan i första kontakten. Exempelvis finns numera en bygglovshandläggare i kontaktcenter. Som ett komplement till detta arbetar vi också för att stärka den digitala servicen med fler e-tjänster, säger Anna Classon.

Gott betyg på bemötande
SKR mäter också serviceområden såsom kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet i myndighetsutövningen. Landskrona ligger högre än riksgenomsnittet på samtliga serviceområden och har dessutom förbättrat sig på samtliga områden jämfört med förra året. Landskrona får bäst betyg på bemötande med NKI 83, vilket är högre än rikssnittet.

Hela resultatet hittar du på SKR:s webbplats skr.se

För mer information, kontakta:
Anna Classon, tillväxtchef, Landskrona stad, 0709-47 00 80, anna.classon@landskrona.se

Annika Rundblad, näringslivsutvecklare, Landskrona stad, 0709-47 08 90, annika.rundblad@landskrona.se

Landskronas NKI per mätbart myndighetsområde
I 2022 års mätning är Landskronas sammanvägda omdöme NKI (nöjd kund-index) 78. Sverigesnittet för alla kommuner som deltar i mätningen är NKI 75.

Ett NKI på 70 eller högre bedöms vara ett högt resultat, 62–69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

 • Brandskydd 92
 • Serveringstillstånd 81
 • Bygglov 79
 • Miljö- och hälsoskydd 78
 • Markupplåtelse 74
 • Livsmedelskontroll 69

Samtliga mätbara myndighetsområdens sammanlagda NKI för serviceområdena:

 • Information 75
 • Tillgänglighet 80
 • Bemötande 83
 • Kompetens 78
 • Rättssäkerhet 79
 • Effektivitet 79

Om SKR:s mätning av företagsklimatet
Cirka 300 företagare i Landskrona har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör även sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 196 kommuner i Sverige har deltagit i undersökningen.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Landskrona växer. Staden har ett attraktivt läge mitt i Öresundsregionen och fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram i en stad med rikt kulturliv och en levande stadskärna. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg, och att resa till Köpenhamn tar bara en timme.

Kontakter

Maria André

Presskontakt Pressansvarig Landskrona stad 0709-470069

Anna Classon

Presskontakt Chef för Tillväxt och Kommunikation Landskrona stad 0709-47 00 80

Nina Persson Kerr

Presskontakt Enhetschef kommunikation Landskrona stad 0418-47 35 45

Landskrona – staden mitt i Öresundsregionen

Landskrona växer. Staden har ett attraktivt läge mitt i Öresundsregionen och fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram i en stad med rikt kulturliv och en levande stadskärna. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg, och att resa till Köpenhamn tar bara en timme.