Pressmeddelande -

Landstinget Blekinge i topp enligt Vårdkonsumentindex

Den konsumentvänligaste vården finns i Blekinge. Det visar den årliga mätningen Vårdkonsumentindex, som presenterades vid ett evenemang vid Nordic Sea Hotel i Stockholm i dag. Den årliga mätningen görs för att visa var den konsumentvänligaste vården finns och jämför Sveriges alla landsting och regioner. Blekinge hade i år det bästa resultatet av alla. - Detta är förstås mycket glädjande och ett resultat som alla medarbetare i Landstinget Blekinge har bidragit till och kan vara stolta över. Att vi kan erbjuda länets invånare bra och patientvänlig hälso- och sjukvård vet vi från flera olika sammanhang och mätningar. Resultatet i Vårdkonsumentindex är ytterligare ett bevis för vår kompetens och konkurrenskraftighet, säger landstingsrådet Bernth Johnson (s) i en kommentar till Vårdkonsumentindex 2006. Årets mätning var den tredje i rad och görs av det privata företaget Health Consumer Powerhouse. Vårdkonsumentindex mäter en rad olika aspekter under avsnitten konsumentfokus, servicenivå i primärvården, väntetider och vårdkvalitet. Landstinget Blekinge har tidigare legat ungefär i mitten av rankingen. Det är jämnheten som för Blekinge till toppen i år, menar Oscar Hjertqvist, projektledare för Vårdkonsumentindex. - Landstinget Blekinge ligger över genomsnittet i de allra flesta delarna av mätningen. Ska man lyfta fram några avgörande styrkor för Blekinge blir det att personer som valt familjeläkare oftast får träffa samma läkare på vårdcentralen och att det utförs färre fotamputationer på personer över 65 år än någon annanstans i landet, säger Oscar Hjertqvist. I Blekinge säger över 80 procent av alla som valt familjeläkare att de får träffa samma läkare alltid eller oftast. Att antalet fotamputationer mäts i Vårdkonsumentindex beror på att få utförda amputationer kan ses som ett bevis för god diabetesvård. Dåligt skött diabetes kan nämligen leda till att man som äldre tvingas amputera sina fötter. Landstinget Blekinge har i samband med det positiva resultatet i mätningen bestämt att satsa 300 kronor per medarbetare till personalbefrämjande insatser. Pengarna ska fördelas till landstingets olika arbetsplatser och det är upp till varje arbetsplats att avgöra hur pengarna ska användas. - Det känns bra att kunna göra detta för att visa vår uppskattning till alla våra duktiga medarbetare som dagligen kämpar för att vi ska kunna ge invånarna i Blekinge bästa möjliga hälso- och sjukvård, säger landstingsdirektör Jan Larsson.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Blekinge