Pressmeddelande -

Projekt för att minska sjukskrivningar bland invandrare

På Hälsotorget i Kungsmarken i Karlskrona anordnas under 2006 och 2007 aktiviteter som ska leda till minskad långtidssjukskrivning och långtidsarbetslöshet. Det är EU-projektet ESMEC, Empowering self-management - a European challenge, som har lett till detta samarbete mellan Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun, Arbetsgivarringen, Migrationsverket och Länsarbetsnämnden. ESMEC är en del av ett annat större europeiskt projekt som ska motverka diskriminering och ojämlikhet i arbetslivet. ESMEC-projektet ska hitta sätt att undvika omständigheter som gör att människor riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Projektet ska också finna metoder för att bättre ta till vara på utlandsföddas kompetenser, inom till exempel den offentliga sektorn. Den delen av projektet som handlar om integrering och som inriktar sig mot hälsa vänder sig till alla arbetslösa eller långtidssjukskrivna invandrare. Kurserna som startar under våren 2006 handlar om hälsa, egenvård, information om svenska sjukvårdssystemet och livsstilsrelaterade sjukdomar som till exempel rökning. Hälsoskolan pågår hela våren och en sjukgymnast kommer också att lära ut lättare övningar. Projektet kommer att pågå till och med 2007.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Blekinge