Pressmeddelande -

Samtliga löner klara för Landstinget Blekinges medarbetare

Landstinget Blekinge har nyligen slutit ett ettårigt löneavtal med Vårdförbundet. Avtalet markerar slutet för omfattande löneöversynsförhandlingar för landstingets samtliga medarbetare. I höstas slöts tvåårsavtal mellan arbetsgivaren och det 20-tal andra fackförbund som företräder landstingets medarbetare. Avtalet med Vårdförbundet gäller från och med april och innebär att cirka 1 600 sjuksköterskor i landstinget får en löneökning på i genomsnitt 1 250 kronor per månad. Detta kan jämföras med i genomsnitt cirka 450 kronors ökning i det föregående löneavtalet. Sjuksköterskorna i Landstinget Blekinge, som tidigare legat betydligt sämre till lönemässigt än landstingsanställda sjuksköterskor i landet i genomsnitt, har nu fått sin största löneökning på fem år. - Det är viktigt för landstinget att trygga tillgången på sjuksköterskor och ett sätt att göra det är att erbjuda konkurrenskraftiga löner. I och med att vi i Landstinget Blekinge har vinnlagt oss om att ha en stabil ekonomi har vi kunnat genomföra denna lönesatsning, säger landstingsrådet Kalle Sandström (s) i en kommentar till avtalet. Uppgörelsen med Vårdförbundet bygger till stora delar på den nya förhandlingsmodellen ”I dialog mellan chef och medarbetare”. I modellen ingår att lönerna sätts utifrån tydliga kriterier i samtal mellan medarbetaren och närmast lönesättande chef. - Det är viktigt att ett bra analysarbete görs i verksamheterna och att tydliga lönekriterier är framtagna. Vidare är det viktigt att en motivering till den nya lönen kan ges till medarbetaren. Cheferna får också ett tydligt ansvar för hur lönespridningen ska se ut mellan olika medarbetare, berättar Östen Sjösten, Landstinget Blekinges personaldirektör. Den nya modellen har sammanlagt tillämpats vid cirka hälften av landstinget lönesättningar vid 2005 och 2006 års översynsförhandlingar - Landstinget Blekinge har gradvis gått mot det här sättet att samarbeta kring löneöversynsförhandlingarna. I år har vi tagit ytterligare ett steg, säger personaldirektör Östen Sjösten.

Ämnen

  • Arbetsliv

Regioner

  • Blekinge