Hur mår barnen i Halland? Inbjudan till pressinformation

Tid 11 Maj 2006 11:30 – 11:30

Plats Lokal ”Helheten” vån 2, Region Halland, Kristian IV:s väg 1, Halmstad

En ny studie har kartlagt olika hälso- och miljöfrågor för ett stort antal halländska barn i tre åldersgrupper: 8 månader, 4 år och 12 år. Samma frågor har ställts till barn och deras föräldrar runt om i landet vilket gör att de halländska resultaten kan jämföras med riket i stort. - Det är första gången en sådan här studie görs, och den ger mycket värdefull information om de hälso- och miljövillkor som halländska barn växer upp i, säger Monica Svensson, folkhälsochef på Region Halland. Representanter för massmedierna inbjudes till en pressinformation kl 11:30, torsdagen den 11 maj 2006. På pressinformationen medverkar Amir Baigi, FoU-enheten Primärvården i Halland, Kristina Jakobsson, sektionschef och överläkare, yrkes- och miljömedicin i Lund, landstingets folkhälsochef Mats Bertheden, Anna Blomkvist, yrkes- och miljömedicin i Halmstad och folkhälsochef Monica Svensson, Region Halland. PLATS: Lokal ”Helheten” vån 2, Region Halland, Kristian IV:s väg 1, Halmstad TID: Torsdagen den 11 maj 2006, klockan 11:30 Mer information: Folkhälsochef Monica Svensson, Region Halland, tfn: 035-17 98 35 Pressinformation från Landstinget Halland Box 517, 301 80 Halmstad Tel: 035-13 48 00 (vxl) Fax: 035-13 48 29 landstinget.halland@lthalland.se www.lthalland.se

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll