Pressmeddelande -

Bemanningsenhet utökas för att minska vårdtyngden

Vårdplatserna räcker till, men vårdtyngden är oroväckande hög. Det anser ledningsgruppen på Sjukhuset i Varberg som enats om att det krävs en personalförstärkning på grund av den höga belastningen på vårdavdelningarna. - Bemanningsenheten ska utökas för att kunna förstärka ytterligare vid toppar och vid korttidsfrånvaro, berättar sjukhuschef Kristina Wallentin. Inflödet av patienter som behöver läggas in för vård brukar vara högt under årets första månader på Sjukhuset i Varberg. I år har den här toppen varit ovanligt lång. Fler patienter än tidigare år har sökt vård på akutmottagningen, och andelen svårt sjuka patienter har varit högre. Det ökade trycket har resulterat i att medicinklinikens vårdplatser många dagar varit fullbelagda och patienter har istället vårdats på andra kliniker på sjukhuset. Klinikens ledning har vidtagit en rad åtgärder för att klara trycket och sjukhusets ledningsgrupp har tidigare tagit fram en handlingsplan som bland annat bygger på en ökad samverkan mellan klinikerna. - Totalt sett har sjukhusets vårdplatser räckt till. Bekymret är att belastningen på våra medarbetare har varit hög under en så lång period och att det funnits få tillfällen till återhämtning, förklarar Kristina Wallentin. Samtidigt påpekar hon att beläggningen av vårdplatserna har minskat något under maj månad, men att det är för tidigt att se om läget har stabiliserats. Fler “egna” vikarier Statistiken visar att andelen patienter som kräver mycket vård och tillsyn har ökat. Den så kallade vårdtyngden grundar sig på patienternas behov av vårdinsatser i förhållande till antal medarbetare. Detta mäts varje dag och vårens siffor visar att vårdtyngden varit hög, främst på medicinkliniken och ortopedkliniken. - Vi kan inte bemanna avdelningarna efter topparna, men däremot måste vi ha en beredskap för att möta en hög arbetsbelastning. Därför väljer vi att tillfälligt utöka vår bemanningsenhet. Hur många tjänster det handlar om är för tidigt att svara på. En utredning ska göras under den här veckan och presenteras för ledningsgruppen på fredag. Samarbetsgrupp aktiveras En annan sjukhusövergripande åtgärd är att i år aktivera den samarbetsgrupp som brukar träffas på somrarna tidigare, den så kallade sommargruppen. Gruppen består av representanter från sjukhuset, kommunen och primärvården och har till uppgift att lösa eventuella problem som uppstår i samband med semesterperioden. För ytterligare information kontakta gärna Kristina Wallentin, sjukhusdirektör, på 070-558 14 75, eller Marianne Kondrup, chefsinformatör, på 0340-48 17 80 eller 070-337 17 80. Fakta, bemanningsenheten Bemanningsenheten på Sjukhuset i Varberg har till uppgift att bemanna avdelningarna vid korttidsfrånvaro. Inom enheten arbetar ett 40-tal medarbetare, fördelat på undersköterskor, sjuksköterskor och läkarsekreterare/administrativ personal. Dessutom ringer enheten in timanställda vikarier.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Halland