Pressmeddelande -

Flera stora frågor på dagens möte med landstingsstyrelsen

Vid dagens sammanträde i landstingsstyrelsen avhandlades flera stora frågor: # Vårdval Halland - nytt ersättningssystem för primär- och närsjukvård # Delårsbokslut: Mycket vård och stark ekonomi # Ny organisation för landstingets politiker # Nytt program ska ge ännu bättre strokevård Läs mer om dessa och andra frågor på landstingets webbplats - www.lthalland.se Läs mer på: http://www.lthalland.se/extra/news/?module_instance=1 Pressinformation från Landstinget Halland Box 517, 301 80 Halmstad Tel: 035-13 48 00 (vxl) Fax: 035-13 48 29 landstinget.halland@lthalland.se www.lthalland.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Halland