Pressmeddelande -

Länssjukhuset i Halmstad uppmärksammar avbrott i försörjningen av andningsluft

Vid lunchtid torsdagen den 20 april inträffade en halvtimmes driftstopp i Länssjukhusets försörjning av andningsluft. Ingen patient kom till skada under avbrottet. På grund av ett tekniskt fel på en säkerhetsventil var man tvungen att tillfälligt stänga den centrala försörjningen av andningsluft till Länssjukhuset. De avdelningar som drabbades följde den handlingsplan som finns för denna typ av incidenter. Det innebar att man gick över till att använda de reservgasflaskor som finns i olika reservgasförråd på sjukhuset. Detta fungerade tillfredsställande under den tid avbrottet varade. Som ett led i att förbättra säkerheten ytterligare och förhindra att liknande händelser inträffar, har Länssjukhuset genomfört en orsaks- och konsekvensanalys av avbrottet. Ett antal åtgärder är redan vidtagna, bland annat har kapaciteten i reservsystemen utökats så att sjukhuset nu klarar väsentligt längre avbrott utan att patienterna utsätts för risker. Avbrott i luftförsörjningen är en allvarlig händelse som kan utgöra en risk för patienterna. Länssjukhuset väljer därför att anmäla händelsen enligt Lex Maria. Syftet med rapporteringen är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av olika händelser och låta andra ta del av erfarenheterna stärks kvaliteten i sjukvården.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Halland