Pressmeddelande -

Minskad sjukfrånvaro är alltid bra!

Vi som företräder landstingsledningen tar avstånd från det som sägs i gårdagens HN om att minskade sjukskrivningar kan leda till uppsägningar. Sjukhuset i Varberg har arbetat föredömligt för att åstadkomma en god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. Både sjukhuschefen Kristina Wallentin och övriga ledning samt medarbetare gör det som vi i den politiska ledningen önskar oss. Det är alltid bara positivt för både medarbetare och arbetsgivaren om våra anställda är på arbetet. Länssjukvårdsnämndens ordförande, Bengt Eliasson (fp), har citerats på ett sätt som gör att man kan tro att minskad sjukfrånvaro kommer att leda till uppsägningar vid sjukhuset i Varberg. Hur man kan dra sådana slutsatser är för oss obegripligt. Friska och närvarande medarbetare är bra för alla. Det är uppenbart att länssjukvårdsnämndens ordförande inte lyckats framföra ledningens uppfattning i denna fråga. Vår uppfattning är också att bemanningsfrågor hanteras av sjukhusets ledning. – Jag beklagar den oro som medarbetarna på Sjukhuset i Varberg har utsatts för med anledning av HN-artikeln, säger Mats Eriksson. Uttalandena i tidningen speglar inte ledningens uppfattning. Mats Eriksson Ls ordf Göran Karlsson Ls 1:e v ordf Gun Marie Stenström LN:s 1:e v ordf Christer Samuelsson LN:s au För mer information: Mats Eriksson, landstingsstyrelsens ordförande, tfn: 070-595 60 85

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Halland