Pressmeddelande -

Nya pengar och nya lokaler ger bättre vård i Kungsbacka

Tre nya miljoner och medicinmottagning och vårdavdelning i nya lokaler. Det ger medicinverksamheten vid Kungsbacka Närsjukhus möjlighet att ge vård på ett betydligt bättre sätt än tidigare. Fler kungsbackabor kan få vård på hemmaplan. Inte minst gäller det för diabetes-, hjärt-, allergi- och KOL-patienter, de områden där de färska pengarna kommer att användas i första hand. - Både förstärkningarna och de nya lokalerna ger oss möjlighet att satsa på områden som det är viktigt för invånare i kungsbackaområdet att få hjälp med på nära håll, säger Anne Gummeson, chef för specialistverksamheten medicin, geriatrik och rehabilitering vid Kungsbacka Närsjukhus. På fredagen öppnade nya medicinmottagningen på Närsjukhuset och i veckan annonserade man några av de nya tjänsterna. De tre miljoner kronorna har närsjukvårdsnämndens politiker bestämt avsätta för att öka tillgängligheten och förbättra omhändertagandet inom de medicinska områden som berör allt fler och där vården varit eftersatt. Patienter med hjärtsvikt är en grupp som kommer att få ökat stöd. Sedan i höstas har Närsjukhuset en kardiolog, läkare inom specialiteten hjärtsjukvård, på plats. Nu förstärks medicinmottagningen med en hjärtsviktsköterska. - Kardiologi är den enhet som växer mest. Vi har väldigt mycket remisser och ett stort tryck på mottagningen så förstärkningen är välkommen, säger Anne Gummeson. Diabetesmottagningen får ytterligare en diabetessjuksköterska. Idag finns utöver diabetologen som är läkare, en diabetessköterska. - Vi har många patienter på diabetesmottagningen och är idag underbemannade. Den nya tjänsten kommer att avlasta och dessutom göra det möjligt att ge vårdcentralerna stöd i deras arbete med diabetespatienter, säger Anne Gummeson. Till hösten hoppas man ha en allergolog och en sjuksköterska på plats för en egen mottagning för vuxenallergiker. Hittills har verksamheten skötts genom medverkan från Varbergs sjukhus men köerna är långa. Allergierna och lungsjukdomen KOL drabbar allt fler. Även området gastroenterologi, mag- och tarmsjukdomar, förstärks - med en specialistläkare på deltid. Dessutom kommer Närsjukvården Kungsbacka att ta hjälp av Varbergs sjukhus för att klara det stora behovet av neurolog. De nyrustade lokalerna är ett lyft i sig. De kommer också att göra det möjligt att ta emot patienter för dagsjukvård på mottagningen. - Vi har nu fått en mer komplett medicinmottagning och fått möjlighet att satsa på de för invånarna allra viktigaste områdena. Det känns väldigt bra, kommenterar Anne Gummeson. Allt fler kungsbackabor får vård på hemmaplan Närsjukvården Kungsbacka klarar av att ge allt fler kungsbackabor allt mer öppen specialistvård på hemmaplan. Vid mottagningarna för barn, barnallergi, öron näsa hals, ögon och kvinnosjukvård tar man nu hand om cirka 90 procent av alla öppenvårdsbesök som invånare i Kungsbacka kommun gör inom respektive specialitet. Ambitionen för nya utökade medicinmottagningen är att kunna svara för 70 procent av den öppenvård kungsbackaborna behöver inom medicinområdet. Hittills har man inte kunnat tillgodose mer än cirka 40 procent av besöken. För mer information: Verksamhetschef Anne Gummeson, tfn: 0300-56 92 04 Närsjukvårdschef Monica Berglund, tfn: 070-536 49 99 Närsjukvårdsnämndens ordförande Margareta Ödman, tfn: 070-973 17 86

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Regioner

  • Halland