Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Nya forskningsprojekt presenteras

Imorgon, torsdag, presenterar olika personalkategorier inom Landstinget Halland forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts inom primärvården. Projekten ingår som examen i kursen Vetenskaplig teori och metod, 20 poäng. Övervikt hos barn, screening för att finna riskabel alkoholkonsumtion, tobaksavvänjning och en rad andra intressanta ämnen tas upp. Kursen arrangeras av FoU-enheten, Primärvården Halland, tillsammans med Högskolan i Halmstad.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Halland