Pressmeddelande -

Bättre tillgänglighet för patienter med enkla medel

Pressinbjudan från Landstinget i Värmland Diarienummer: LK/060084 2006-05-12 ”Bättre flyt II ” är temat för ett så kallat genombrottsprojekt som pågått under nästan ett år i landstinget. Tio tvärprofessionella team från olika verksamheter i landstinget har deltagit i projektet. Det går ut på att med enkla metoder förbättra ”flytet” och därmed tillgängligheten för patienterna i vården. Kortare köer och bättre telefontillgänglighet är två av resultaten. http://www.liv.se/page.jsp?node=4945&menuid=3937

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Värmland