Pressmeddelande -

Fortfarande överbeläggningar i Torsby

Pressmeddelande från Landstinget i Värmland Diarienummer: LK/060084 2006-05-29 Läget i den värmländska sjukvården ser relativt bra ut efter förra veckans ansträngda vårdplatssitiuation. Sjukhuset i Torsby har dock fortfarande överbeläggningar. Efter ronderna på måndagen fanns bortåt 50 lediga platser vid Centralsjukhuset, vilket betecknas som normalläge. Arvika hade 27 lediga platser medan Torsby hade överbeläggningar. Vid dagens vårdplatskonferens informerade hygiensjuksköterskan Gun Fridh om att vinterkräksjukan nu anlänt till Värmland, om än något försenad. Av försiktighetsskäl har en avdelning vid Centralsjukhuset tillfälligt hållits stängd, då några patienter där insjuknat. Förra veckans vårdplatssituation kommer att utvärderas. Sjukvården står nu inför sommarperioden, då antalet vårdplatser som brukligt är kommer att reduceras kraftigt, för att klara semestrarna. För ytterligare information om vårdplats- konferensen: sjukhuschef Per Lindvall, 070-878 05 52 Om vinterkräksjukan, hygiensjuksköterska Gun Fridh, 054-61 54 97

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Värmland