Pressmeddelande -

Kameraövervakning vid Centralsjukhuset

Samtliga kameror vid Centralsjukhuset i Karlstad som saknat tillstånd för övervakning är avstängda sedan i torsdags förra veckan. Anledningen är det föreläggande som länsstyrelsen utfärdat, då det visat sig att flera av kamerorna saknat tillstånd. Det finns sammanlagt 15 kameror på sjukhuset som använts i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och undvika hot- och våldssituationer. 1995 fick sjukhuset tillstånd att montera de första två kamerorna. Två år senare utfärdade länsstyrelsen tillstånd för ytterligare ett par kameror vid akutmottagningen. Därefter har flera kameror monterats utan att några tillstånd sökts. - Det har funnits en uppfattning i vår organisation om att det inte behövts tillstånd för att bygga ut övervakningen. När vår nye säkerhetssamordnare i våras ville bygga ut bevakningen ytterligare, så ansökte han om tillstånd för detta och då kunde länsstyrelsen konstatera att tillstånd saknades för flera kameror, säger sjukhuschefen Per Lindvall. - Vi är givetvis angelägna om att alla tillstånd är i sin ordning och vår förhoppning är att ärendet ska handläggas så snabbt det är möjligt, så att vi kan få klartecken till att åter använda kameraövervakning. Det är en teknik som genom åren visat sig vara värdefull i vårt säkerhetsarbete, till gagn för såväl patienter som vår egen personal. Text: Per Grundström För ytterligare uppl: Per Lindvall, sjukhuschef, tel 070-878 05 52 Patrik Vikström, säkerhetssamordnare, tel 070-690 92 69

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Värmland