Pressmeddelande -

Landstinget i Värmland: Något bättre vårdplatsläge inför helgen

Läget i den värmländska sjukvården ser något bättre ut inför helgen den 27-28 maj, jämfört med hur vårdplatssituationen varit under de senaste dagarna. Situationen är dock fortfarande ansträngd, främst vid Centralsjukhuset samt vid sjukhuset i Torsby. Totalt fanns vid under fredagseftermiddagen drygt 40 lediga vårdplatser vid länets sjukhus. Det är fortfarande ont om vårdplatser inom internmedicin medan kirurgi och ortopedi har fått lediga platser, som kan nyttjas även för internmedicins patienter. Sjukhuset i Arvika hade under eftermiddagen ett 15 lediga platser. Även intensivvårdsavdelningarna i länet är för tillfället ansträngda med få lediga platser. Något stopp av planerad kirurgi under nästa vecka bedöms i nuläget ej behöva ske. Karlskoga lasarett har fortfarande möjlighet att ta emot värmländska patienter om det behövs Sjukhusledningen följer noggrant utvecklingen. Nästa vårdplatskonferens äger rum på måndag efter ronderna. Presskommuniké beräknas skickas ca kl 12.15.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Värmland