Pressmeddelande -

Psykiatrin i Värmland granskad flera gånger

Arvika och psykiatrin i Värmland står återigen i centrum efter helgens tragiska händelser. För snart tre år sedan mördades ett barn vid en förskola av en person som var inskriven för psykiatrisk vård. Och i lördags knivhögg en man sin fru och mor för att därefter ta sitt liv. Mannen har under flera år haft kontakt med primärvården med anledning av sina psykiska besvär. I april träffade han läkare inom vuxenpsykiatrin och i början av maj fick han frivillig vård under tre dygn vid den psykiatriska kliniken i Arvika. Hans Karlsson, biträdande landstingsdirektör, har fått frågan om mordet 2003 och helgens händelser kan ha något samband med varandra. – Jag ser inget samband mellan dessa händelser utan uppfattar att det är tillfälligheter att orten drabbats så hårt, säger han. Psykiatrin i Värmland har haft och har fortfarande bekymmer, men vi har helt klart känt att vi är på rätt väg för att komma till rätta med problemen. En sådan händelse som den som inträffade i lördags är oerhört tragisk för de närmast berörda, och även för personalen inom psykiatrin. – Självklart väcker dessa händelser många frågor, det har jag all förståelse för. Vi har själva hittills inte kunnat se om några fel har begåtts. Kommunikationen mellan primärvården och psykiatrins slutenvård tycks ha fungerat som den ska. Den behandlande läkaren är hyrläkare men en erfaren specialist som har arbetat i Arvika i flera perioder tidigare. För att få klarhet i om sjukvården hade kunnat göra mera har vi anmält det inträffade enligt lagen om Lex Maria. Nu får socialstyrelsen granska fallet. Flera granskningar Psykiatrin i Värmland har genomlysts grundligt efter mordet i Arvika 2003: – Socialstyrelsen har granskat hela verksamheten i flera omgångar, med uppföljningar som fortsätter med återkommande rapporteringar från länsverksamheten och landstinget, berättar Hans Karlsson och punktar upp ännu fler granskningar: • Arbetsmiljöverket har granskat alla psykiatrins enheter i länet. • En extern konsult gick igenom hela psykiatrin under hösten 2005 och framförde en rad förslag. • De politiska beredningarna i landstingets fullmäktige har genomlyst verksamheten. • En tät dialog har under hela tiden förts mellan länsverksamheten och landstingets tjänstemannaledning. Rapporteringar har skett till landstingsstyrelsen och i landstingsfullmäktige. Åtgärder för att komma till rätta med psykiatrins problem En rad åtgärder har satts in för att komma till rätta med psykiatrins problem: • Länsverksamhetens anslag har höjts med tjugo miljoner kronor i två steg 2005 och 2006. På förslag till nästa års budget finns ytterligare tio miljoner kr. • Sex nya tjänster har tillförts slutenvården i Arvika. • En ny avdelning med elva vårdplatser har tillkommit i Kristinehamn. Totalt har antalet vårdplatser ökat från 53 till 69. När det nya psykiatrihuset står klart kommer att finnas 84 vårdplatser. • Extern konsult är anlitad för förstärkt ledningsstöd till länsverksamheten. • Satsning på läkarrekrytering pågår. • Arbetet med nya lokaler och att samla psykiatrins slutenvård på ett ställe har intensifierats – principbeslut har fattats och processen fortsätter i full politisk enighet. Detsamma gäller en ny rättspsykiatrisk klinik som ska byggas i samarbete med Landstinget i Örebro. När det gäller insatser för den medicinska säkerheten så finns en plan utarbetad och uppdrag formulerade för att säkra grundläggande arbetsrutiner och patientsäkerhet. Vidare har psykiatrin träffat överenskommelser med kommunerna och andra länsverkamheter. Arbetet med ett gemensamt datoriserat journalsystem har intensifierats för att underlätta överföringen av information mellan psykiatrins enheter och med andra berörda enheter. Utbildning av personalen pågår. De besparingar inom psykiatrins öppenvård som har beslutats är ännu inte påbörjade och berör heller inte Arvika.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Värmland