Pressmeddelande -

Tragisk händelse i Arvika

Pressmeddelande från Landstinget i Värmland Diarienummer: LK/060084 2006-05-14 Den 38-årige man i Arvika som igår tog sitt liv efter att ha knivskurit sin fru och sin mor har under flera år haft kontakt med sjukvården för psykiska besvär. Behandlingen har skötts av distriktsläkare, vilket är det vanliga i dessa sammanhang. Vuxenpsykiatrins insats består av ett mottagningsbesök hos läkare, under april månad, samt ett inläggningstillfälle i början av maj. All vård har varit frivillig och mannen skrevs ut efter eget önskemål. På lördagsmorgonen knivskar en 38-årig man sin fru och sin mor. Båda fick allvarliga skador. Mannen tog därefter sitt eget liv. De båda kvinnorna, båda med skador mot bröstkorgen, fördes till Sjukhuset i Arvika där en av dem behandlades för sina skador och nu kvarligger för observation. Tillståndet är ej livshotande. Den andra kvinnan överfördes från Sjukhuset i Arvika till Centralsjukhuset för behandling. Hon opererades där med gott resultat och överfördes sedan till Universitetsjukhuset i Örebro för observation. Även hennes tillstånd är gott och ej livshotande. Efter utskrivning från vuxenpsykiatrin i början av maj månad har sjukvården haft uppföljande kontakter med mannen och hans familj. Under fredagen var distriktsläkaren i kontakt med hustrun för frågor rörande medicinering. Enligt rutin kommer det inträffade av anmälas enligt Lex Maria för att Socialstyrelsens tillsynsenhet skall kunna ta ställning till om det finns skäl att granska handläggningen ytterligare. Sjukvårdens vidare insatser består av vård för de båda skadade, kontakt med den avlidnes anhöriga samt insatser för berörda medarbetare. Landstinget håller tät kontakt med tjänstemän i Arvika kommun i ärendet. Kontaktperson: biträdande landstingsdirektör Hans Karlsson, 0730-82 41 40

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Värmland