Sörmlänningarnas syn värd att vårda - Nyköpingsoptiker utbildas i ögonsjukdomar

Tid 22 Maj 2006 18:30 – 18:30

Plats Clarion Collection Hotel Kompaniet

Nu får alla optiker i Sörmland möjlighet att lära sig mer om ögonsjukdomar. På måndag deltar Nyköpingsoptiker i en utbildning som arrangeras av Ögonkliniken Sörmland i samarbete med läkemedelsföretaget Pfizer. Syftet med utbildningen är att öka optikernas kunskap och medvetenhet om olika ögonsjukdomar. Detta, i kombination med ett bra samarbete med ögonläkare, är avsett att stärka optikern när hon eller han möter sörmlänningar med ögonbesvär. Ögonsjukdomar är vanligt förekommande. I Sverige har till exempel cirka 300 000 personer åldersförändringar i gula fläcken och 200 000 personer glaukom, två av våra vanligaste ögonsjukdomar. I takt med en åldrande befolkning, ökad medvetenhet om ögonsjukdomar bland allmänheten och nya behandlingsmöjligheter, ökar trycket på landets ögonmottagningar. Det gäller även i Sörmland. Ögonmottagningen på Nyköpings lasarett tar årligen emot drygt 15 000 patienter, och man arbetar hårt för att undvika långa väntetider. Tidig upptäckt och diagnos av behandlingsbara ögonsjukdomar är viktigt för att möjliggöra effektiv behandling. - Det är bra att fler som möter ögonpatienter har djupare kunskap om ögonsjukdomar. Då kan man minska risken för att vissa patienter inte får hjälp förrän sjukdomen redan skadat synen allvarligt, eller att vissa andra söker hjälp hos ögonläkare i onödan, säger Klas Göran Brege, ögonläkare vid Mälarsjukhuset. Tid: Måndag den 22 maj kl 18.30 Plats: Clarion Collection Hotel Kompaniet Föreläsare är Klas Göran Brege, överläkare vid Ögonkliniken Sörmland. Därutöver deltar representant för läkemedelsföretaget Pfizer. Motsvarande utbildning har tidigare givits i Katrineholm, Eskilstuna och Strängnäs, och planer finns på en fortsättning för personal inom primärvården. Representanter för media är mycket välkomna att närvara. Bilaga Fakta om två av de vanligaste ögonsjukdomarna samt om framtaget utbildningsmaterial För mer information kontakta Klas Göran Brege, överläkare Ögonkliniken Sörmland tel 016-10 31 53 Petter Olsson, medicinsk rådgivare Pfizer AB, tel 08-550 522 73 FAKTABILAGA Fakta om två av våra vanligaste ögonsjukdomar • Glaukom, kallas även grön starr. Vid 75 års ålder är ungefär fyra av hundra personer drabbade. Sjukdomen innebär att synfältet gradvis försvinner, ibland fläckvis. Får man behandling i tid kan sjukdomsförloppet bromsas och risken för synskada minskas. • Åldersrelaterad makuladegeneration, kallas även åldersförändringar i gula fläcken. Sjukdomen är den främsta orsaken till permanent synnedsättning hos personer över 50 år. Det finns en torr och en våt form. Den centrala synen blir ofta otydlig, bilden förvrängd och raka linjer uppfattas som krokiga. Utbildning och samarbete gynnar patienter Utbildningsmaterialet ”Synen värd att vårda” har tagits fram i år av läkemedelsföretaget Pfizer tillsammans med ledande experter och ögonspecialister. Det ska användas vid utbildningsmöten som genomförs av ögonläkare på flera håll i landet. Målet med utbildningarna är att öka kunskapen om vanliga ögonsjukdomar, säkra patientens kvalitativa omhändertagande genom hela vårdkedjan, och enas om rutiner mellan ögonkliniken och dem som remitterar eller möter patienter. - Genom att tillhandahålla ett samlat utbildningsmaterial underlättas utbildningsinsatserna för de ögonläkare som aktivt vill arbeta med utbildning av relevanta målgrupper, såsom primärvården och optikerna. Utbildningspaketet ”Synen – värd att vårda”, innehåller fakta om glaukom, åldersrelaterad makuladegeneration, torra ögon och diabetesretinopati berättar Emilie Zetterström, utbildningsansvarig inom ögonområdet på Pfizer.

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll