Skip to main content

Dalahästen föreslås bli symbol för nya regionen – på måndag fattar landstingsfullmäktige sitt beslut

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2018 11:03 CEST

Dalahästen är en mycket välkänd symbol för Dalarna både lokalt, nationellt som internationellt.

Måndag den 23 april fattar landstingsfullmäktige beslut om namn, logotyp och visuellt identitet för den nya regionorganisationen som bildas den 1 januari 2019. Namnbytet hänger samman med det utökade uppdraget som den nya organisationen får vid regionbildningen.

Namnet föreslås bli Region Dalarna
Redan i september 2017 fattadelandstingsfullmäktiges ett viljeinriktningsbeslut att vi skulle använda oss av beteckningen region. Att kalla den nya organisationen för region ger en enhetlighet i landet, då alla andra landsting som redan bildat region valt region som namn. Även Indelningskommittén står bakom valet av region som namn.

- Det känns helt rätt att vi ska kalla oss för region. Vi blir ju något nytt, och större. I regionbildningen utökas våra ansvarsområden och vill vi markera det nya genom att bland annat skapa en ny logga och grafisk profil, säger Gunnar Barke landstingsråd (S).

Förslaget på ny logotyp och visuell identitet är en sammanslagning
Region Dalarna har tidigare genomfört ett omfattande varumärkesarbete, det resulterade i logotypen i form av en dalahäst. Dalahästen är en mycket välkänd symbol för Dalarna både lokalt, nationellt som internationellt.

Landstinget gjorde under 2017 en revidering av sin grafiska profil för att stärka, modernisera och tydliggöra varumärket. I det arbetet hade man redan den kommande regionbildningen i åtanke för att lätt kunna anpassa materialet vid en regionbildning.

Förslaget på ny logotype och visuellidentitet, som landstingsfullmäktige tar beslut om den 23 april, är därför en fusion av de båda befintliga varumärkena, och bygger på hästen som symbol i kombination med den grafiska profilen med färger och typsnitt från landstinget.

- Vi har duktiga medarbetare som har kompetens inom grafisk design, därför har vi valt att använda oss av deras kunskap istället för att anlita dyra konsulter. Det känns riktigt bra att vi kommit fram med ett förslag på det sättet, säger Gunnar Barke.

Målet är att kunna genomföra en kostnadseffektiv övergång till det nya varumärket, behålla de värden som finns i varumärkena och samtidigt ha kvar en igenkänning för medarbetare, medborgare och samarbetspartners.

Dalahästen mer allmänt känd än dalpilarna
Novus genomförde under 2013 en undersökning av hur väl svenska folket känner till Dalarnas symboler. Hästen ställdes då emot dalpilarna. Resultatet visade att 97 procent av de tillfrågade förknippade hästen med Dalarna medan endast 16 procent koppade dalpilarna till Dalarna. 22 procent trodde att dalpilarna representerade Stockholm. Läs mer om undersökningen på Region Dalarnas webbplats: http://www.regiondalarna.se/nyhet/hasten-battre-an-dalpilarna/

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.