Jönköpings läns vandringsleder behöver rustas upp

Tid 23 Maj 2006 09:00 – 09:00

Plats Lövhult, Nässjö

På initiativ av länets fritidschefer och kulturchefer bjuder Länsstyrelsen, Regionförbundet, Smålandsturism AB och Nässjö kommun in till en konferens om vandringslederna i Jönköpings län. Målsättningen med mötet är att starta en process för att finna former för en samordning av det fortlöpande arbetet med länets vandringsleder. Vandringslederna i länet är idag av skiftande kvalitet. Resurser för underhåll varierar mellan kommunerna, vilket har medfört att betydande delar av ledsystemet behöver rustas upp. Dessutom efterfrågas uppdaterat informationsmaterial, kartor och gemensam marknadsföring. Dagen erbjuder också tillfälle att vandra en bit på Höglandsleden och diskutera problem och möjligheter. Tid: Tisdagen den 23 maj klockan 9.00-12.00 Plats: Lövhult, Nässjö Lövhults fritidsgård ligger strax öster om Nässjö. Avtagsvägen är skyltad från väg 31 (Nässjö-Eksjö). Program Inledning Lars Engqvist, landshövding Johan Uhr, Länsstyrelsen Hur ser vandringslederna ut idag? Hasse Eriksson, Nässjö kommun Behöver vi vandringslederna? Lena Larsson , Smålands turism Jesper Andersson, Landstingets folkhälsoavdelning Björn Rudqvist, Friluftsfrämjandet Bo Arvidsson, LRF Skåneledens organisation Anders Larsson , Stiftelsen för fritidsområden i Skåne Hur går vi vidare? Vandring och diskussion kring Höglandsleden sker efter lunch. Kontaktperson Johan Uhr Naturvårdsdirektör Telefon: 036-39 52 31 E-post: johan.uhr@f.lst.se

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll