Regional KLIMP-konferens

Tid 31 Maj 2006 09:00 – 09:00

Plats Badhotellet i Tranås

Länsstyrelserna i Jönköpings och Östergötlands län arrangerar imorgon, onsdag 31 maj, årets regionala KLIMP-konferens. KLIMP står för klimatinvesteringsprogram och syftar till att ge bidrag till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Plats: Badhotellet i Tranås Datum: onsdagen den 31 maj 2006 Tid: 9.00 - 15.00 PROGRAM 9.00 Kaffe 9.30 Välkomna 9.35 Klimatstrategier Olle Oskarsson Naturvårdsverket 10.00 Hur Tranås Energi arbetar med fjärrvärme Leif Winor Tranås Energi 10.15 Energiplaner Daniel Lundqvist Energimyndigheten 10.30 En kommuns arbete med klimatfrågan Henrik Johansson Växjö kommun 11.00 Sektorsmyndigheters arbete med klimatfrågan Daniel Lundqvist STEM och Krister Wall Vägverket 12.00 LUNCH 13.00 KLIMP - inför ansökan 2006 - praxis i bedömningar, Olle Oskarsson NV 14.20 Diskussion och frågor till NV, STEM och VV 15.00 Avrundning med kaffe Kontaktperson Per Ericsson Telefon: 036-39 50 81 E-post: per.ericsson@f.lst.se Eva Skagerström Länsstyrelsen i Östergötland Telefon: 013-19 65 05 E-post: eva.skagerstrom@e.lst.se Vidare läsning Mer om konferensen http://www.f.lst.se/pressrum/nyheter/nyheter/5.e689910b794831b680002.html Läs mer om KLIMP på Naturvårdsverkets webbplats http://www.naturvardsverket.se/dokument/hallbar/invprog/klimp/klimp.htm

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll