Pressmeddelande -

Gammal granskog utanför Nässjö blir kommunens första naturreservat

Onsdag 24 maj fattade Länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservatet Bäckafall i Nässjö kommun. Det är Nässjö kommuns första naturreservat och utgörs av gammal granskog. -Skogen i Bäckafall har både natur- och kulturvärden som vi ska försöka ta tillvara i skötseln av reservatet, säger Malin Samuelsson vid Länsstyrelsen. Naturreservatet Bäckafall är67 hastort och ligger ca4 kmsydväst om Nässjö. Syftet med naturreservatet är att bevara en gammal granskog. I granskogen finns källstråk där det växer sumpskog. Det står också stora och resliga aspar i skogen, vilka är viktiga för bland annat lavar. Skogsbete Skogsmarken i reservatet har under lång tid använts för kreatursbete. Ett av skötselmålen för reservatet är därför att få tillbaka betesdjuren till skogen. En betad skog är en luckig och ljus skog som är till nytta för många arter. Skogsbeten är också en del av vårt kulturarv, som är på väg att försvinna. Förutom att återskapa skogsbetet ska Länsstyrelsen också anlägga en strövstig genom reservatet. - Bäckafall ligger nära Nässjö och kan bli ett intressant utflyktsmål för bland annat Nässjöborna, säger Malin Samuelsson. Bakgrund Den 24 maj fattade Länsstyrelsen även beslut om att bilda naturreservatet Färjansö i Värnamo kommun, samt beslut om ändring av föreskrifter och gräns för naturreservatet Holavedens urskog i Tranås kommun. I Jönköpings län finns det 83 naturreservat. I Nässjö kommun finns sedan tidigare naturvårdsområdet Knutstorp. Kontaktperson Malin Samuelsson Telefon: 036-39 52 26 Mobil: 070-508 67 18 E-post: lansstyrelsen@f.lst.se Sidan uppdaterad: 2006-05-29

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Jönköping