Pressmeddelande -

Jämställdhetsrådet diskuterar jämn fördelning av makt och inflytande samt frihet från könsrelaterat våld

Den 22 maj samlas ledamöterna för Jönköpings läns jämställdhetsråd på Länsstyrelsen. Det är andra gången rådet träffas sedan bildandet vid årsskiftet. Temat för dagens sammanträde är " En jämn fördelning av makt och inflytande"samt " Frihet från könsrelaterat våld".Det blir ett innehållsrikt sammanträde med bland annat föredragningar av föreläsarna Åsa Eldén och Bernardita Nunez. Temat för dagens sammanträde med jämställdhetsrådet är " En jämn fördelning av makt och inflytande"samt " Frihet från könsrelaterat våld ". Dessa är två avdelmålen inom svensk jämställdhetspolitik. Rådet ska vid ett antal sammanträdestillfällen under året lyssna till föreläsningar och diskutera samtliga jämställdhetspolitiska delmål. När alla delmål är avhandlade ska jämställdhetsrådet slutligen bryta ned dem på regional nivå och formulera en regional strategi som ska verka för att jämställdhetspolitiken får genomslag i Jönköpings län. Jämställdhetsrådet består av landshövding Lars Engqvist som ordförande och länsråd Bo Landholm som vice ordförande, samt 15 ledamöter: Acko Ankarberg Johansson, Kommunalråd (kd) Anders Fennsjö, Fastighetsanställdas förbund Anna Mårtensson, Åklagare Ann-Mari Nilsson, Kommunalråd (c) Carina Hägg, Riksdagsledamot (s) Erik Lindfeldt, Bibliotekschef Gunnar Lans, Regionschef Kalle Stawiarski - ESF Samordnare Karin Lind Mörnesten, Vice VD Handelskammaren Lena Nero, Företagsledare Margareta Sparv Andersson, Projektledare Per-Ola Simonsson, Träcentrum i Nässjö Pia Gustavsson, Länsarbetsdirektör Roy Holmberg, VD Ingenjörshögskolan Sven-Olof Carlsson, Landstingsdirektör Föreläsningar Dagens föreläsningar på temat ges av Åsa Eldén, fil dr Uppsala universitet och särskild utredare, som redovisar slutbetänkandetSlag i luften - en utredning om myndigheter, mansvåld och makt(SOU 2004:121) och Bernardita Nunez, pedagog och ordförande i Terrafem, som föreläser om mäns våld mot kvinnor ur ett individ- och samhällsperspektiv. Efter jämställdhetsrådets möte finns möjlighet för media att lyssna till föreläsarna. Plats: Munksjön, Länsstyrelsen 13.30 Bernardita Nunez - Mäns våld mot kvinnor ur ett individ- och samhällsperspektiv 14.45 Åsa Eldén - "Slag i luften" - en utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) Kontaktinformation Malin Lingefelt Pressekreterare Telefon: 036-39 50 04 Mobil: 070-339 53 01 E-post: malin.lingefelt@f.lst.se Länsstyrelsen i Jönköpings län Telefon: 036-39 50 00 (vx) Fax: 036-12 15 58 E-post: lansstyrelsen@f.lst.se Vidare läsning Mer om Jämställdhetsrådet och projektet Lika möjligheter http://www.f.lst.se/varverksamhet/jamstalldhetintegration/regionaltjamstalldhetsarbete/likamojligheter.4.e1f305101d7bac7718000206.html

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jönköping