Pressmeddelande -

Länsstyrelsen arrangerar nationellt plan- och bostadsmöte 17-18 maj

Den 17-18 maj arrangerar Länsstyrelsen i Jönköpings län en nationell plan- och bostadskonferens. Dagarna innehåller information om vad som är på gång från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Boverket och Ansvarskommittén. Det ges också tillfälle för gruppseminarier och erfarenhetsutbyte mellan landets länsstyrelser. Media varmt välkomna! Cirka 150 deltagare från hela landet samlas till denna plan- och bostadskonferens. Vid mötet deltar representanter från alla länsstyrelser som arbetar med fysisk planering och bostadsfinansiering, alltså länsstyrelsernas länsarkitekter och länsbostadsdirektörer med medarbetare. Första dagen innehåller främst informationspunkter från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Boverket och Ansvarskommittén. Det blir också en föredragning av Jönköpings stadsbyggnadsvision och ett besök vid brobygget över Munksjön. Dag två innehåller främst arbete i olika seminariegrupper. Media välkomnas att delta Plats: Pingstkyrkan i Jönköping Tid: 17-18 maj Program 17 maj 09.30 Registrering och Kaffe 10.00 Välkommen Landshövding Lars Engqvist 10.15 Aktuellt från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Politiskt sakkunnig Peter Andersson 11.00 Aktuellt från Boverket Generaldirektör Ines Uusmann 12.00 LUNCH 13.00 Ansvarskommittén - En ny ansvars- och uppgiftsfördelning eller bara nya kartor? Kommunalråd Acko Ankarberg Johansson, Ansvarskommittén 14.00 Stadsbyggnadsvision i Jönköping - En vandring från tanke till handling Stadsbyggnadsdirektör Helena Agerman och Informatör Joacim Sjökvist, Jönköpings kommun Henrik Möller, Vätterhem Tomas Dädeby, Skanska 14.45 Kaffe 15.15 - 17.00 Studiebesök vid Norra Munksjöns nya bro och i nybyggda bostadsområden Program 18 maj 8.30-10.45 Seminarium 1-4 Stadsutveckling för integration Enklare tillsyn och uppsikt över enkelt avhjälpta hinder Regional utvecklingsplanering Och översiktsplanering Planeringsportalen 11.00-13.00 Seminarium 5-8 Miljöbedömning av planer Planuppsikt Planering för vindkraft - Omställning av energisystemet Bostadsutformning för alla önskemål i ett tillgängligare samhälle 13.00 Lunch 14.00 Sammanfattning av förmiddagens seminarium 15.00 Avslutning Kontaktperson Lars Fransson Länsarkitekt och länsbostadsdirektör Telefon: 036-39 50 26 Mobil: 070-552 50 26 E-post: lars.fransson@f.lst.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Jönköping

Relaterade event