Pressmeddelande -

Landshövdingen arrangerar stor exkursion vid Östra Vätterbranterna den 9 maj - media särskilt välkomna!

Projektet Östra Vätterbranterna har pågått sedan år 1998 och drivs i samarbete mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Jönköpings kommun, LRF, Södra, WWF och Gränna skogsgrupp. Den 9 maj arrangeras en exkursion till området Östra Vätterbranterna som syftar till att summera och informera om projektarbetet, samtidigt som det ges tillfälle att på plats njuta av naturen och diskutera de möjligheter som detta fantastiska landskap kan erbjuda. De Östra Vätterbranterna är ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till länsgränsen mot Östergötland i norr. Den kraftigt kuperade terrängen i området och människans historiska brukande av marken ligger till grund för dess höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. Projektet Östra Vätterbranterna Projektet Östra Vätterbranterna har drivits i samarbete mellan myndigheter, organisationer och markägare. Bevarandet av de många naturvärdena kräver ett aktivt brukande i kombination med flera olika former av "naturvårdens verktyg". Första fasen inom projektet bestod främst i att bygga upp kunskap om områdets höga naturvärden och att utarbeta samarbetsformer för att bevara dessa. Nu övergår arbetet alltmer i genomförande av olika åtgärder. Bland annat består ett delprojekt av att återskapa miljöer av hamlade träd, som varit ett av områdets kännemärken. Turism i området Projektgruppen fokuserar för närvarande tankarna kring att ta tillvara på och utveckla området för turism. Området har av Världsnaturfonden pekats ut som ett av 100 så kallade "hotspots" för den biologiska mångfalden i Europa. Den 9 maj deltar samtliga intressenter i exkursionen vid Östra Vätterbranten. -Östra Vätterbranten är som begrepp vida känt inom naturvårdskretsar. Det är nu hög tid att politiker, beslutsfattare och allmänhet blir medvetna om vad Östra Vätterbranterna på olika sätt har att erbjuda, säger Lars Engqvist, landshövding Jönköpings län och välkomnar samtidigt media till exkursionen. Pressträff Ta tillfället i akt att träffa projektaktörerna, betrakta landskapet och ta pulsen på vad som planeras för framtiden. En pressträff äger rum Östra Vätterbranterna, Hovaskog, klockan 11.30-12.30. Observera att pressträffen vid Hovaskog inkluderar en kort promenad i landskapet, det krävs skor och kläder efter väder! Det finns även möjlighet för journalister att delta hela dagen. Anmäl er då senast den 5 maj till Länsstyrelsens pressekreterare Malin Lingefelt, telefon, 036- 39 50 04, mobil 070-339 53 01. Vägbeskrivning: kör E4 norr ut, sväng av vid avfarten mot Ölmstad, sväng vänster i korsning mot Öland. Kör förbi infarten till Hovaskog och håll utkik efter skyltning "Media träffpunkt". Observera att vägen är smal och det finns mycket begränsat med parkeringsmöjligheter. Kontaktinformation Malin Lingefelt Pressekreterare Telefon: 036-39 50 04 Mobil: 070-339 53 01 E-post: malin.lingefelt@f.lst.se Länsstyrelsen i Jönköpings län Telefon: 036-39 50 00 (vx) Fax: 036-12 15 58 E-post: lansstyrelsen@f.lst.se Patrik Wandin Länsstyrelsen Telefon: 036-39 50 87 Mobil: 070-656 71 76 Epost: patrik.wandin@f.lst.se Simon Jonegård Skogsstyrelsen Telefon: 036-30 63 65 Mobil: 070-300 93 20 Epost: simon.jonegard@skogsstyrelsen.se Aktuellt Program och deltagarförteckning [PDF 137 KB] http://www.f.lst.se/download/18.9c93910afd5ddaae8000101/060509+-+Program+och+deltagare+-+%C3%96stra+V%C3%A4tterbranterna.pdf Vidare läsning www.ostravatterbranterna.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jönköping

Relaterade event