Pressmeddelande -

Landshövdingen inviger naturreservatet Råbyskogen

På lördag den 13 maj inviger landshövding Lars Engqvist naturreservatet Råbyskogen. Reservatet ligger på höjderna öster om Skärstad kyrka i de natur- och kulturhistoriskt rika Östra Vätterbranterna. Under dagen finns det möjlighet för allmänheten att bli guidad bland blåsipporna, i gammelskogen eller i torpet Hägnen. Vid torpet bjuder vi också på saft, kaffe och grillad korv. Förutom promenad i naturskön miljö ger dagen tillfälle att se och diskutera olika skötselmetoder i ett barrskogsreservat. I Råbyskogen finns exempelvis konstgjorda "stormluckor" i granplanteringarna. Detta för att skapa död ved och en mer varierad trädålder. Torpet Hägnen är restaurerat av Skärstad hembygdsförening och ett populärt utflyktsmål. Passa på att få byggnaderna och deras historia presenterad av insatta guider. Invigningen arrangeras av Länsstyrelsen i samarbete med Skärstads hembygds-förening och Gränna skogsgrupp. Alla är varmt välkomna! Program Klockan 10.00 - 14.00 Torpet Hägnen är öppet Guidade turer till skogen (ca 2 km vandring) avgår från Hägnen med jämna mellanrum. Kaffe, saft och serveras mellan 11.00 - 14.00. Klockan 11.00 Pressvisning av skogen och torpet Samling vid parkeringen. Klockan 12.00 Officiell invigning Landshövding Lars Engqvist och ordförande i Skärstads hembygdsförening Lars-Göran Johansson. Ta med dig kläder och skor efter väder och gärna något att sitta på. Vägbeskrivning och parkering Från Skärstad kyrka, fortsätt2 kmnorrut; ta av åt höger mot Hälsingstorp i fyrvägskorset; efter 900 meter (i Stackeryd) tag av åt höger in på skogsbilväg i åkerkanten. Följ pilarna. Parkering i slutet av vägen efter 2,3 km . Kontaktperson Johan Rova Naturvårdsförvaltare Telefon: 036-39 52 27 Mobiltelefon: 070-511 52 27 E-post: johan.rova@f.lst.se Vidare läsning http://www.f.lst.se/pressrum/nyheter/nyheter/5.53324610b16ccbad8800031.html

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jönköping

Relaterade event