Pressmeddelande -

Vattentankar för lantbrukare i akut behov av vattenförsörjning har anlänt

Flexitankarna, som Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med Växjö kommun har köpt in för att kunna hjälpa lantbrukare i behov av tillfällig vattenförsörjning om en akut situation skulle uppstå, anlände måndag förmiddag till länsstyrelsen.

Philip Dankmeyer, skydd och beredskap på Länsstyrelsen i Kronoberg, berättar:

–Värmen och torkan har drabbat länet hårt och många lantbrukare är oroliga. Tisdagen den 17 juli deltog vi på en så kallad Bonnalunch där en av lantbrukarna ställde frågan om vad Länsstyrelsen i Kronoberg har för krisberedskap om brunnar skulle sina.
Vattenförsörjning från egen brunn är egentligen inte en fråga för länsstyrelsen eller kommunen, men jag ville undersöka vad vi kunde bidra med vid en akut krissituation, då en sådan skulle drabba både djur och lantbrukare mycket hårt.

–Jag tog kontakt med Mörbylånga kommun, som 2016 hade köpt in tankar för tillfällig vattenförsörjning, fortsätter Philip. Jag kontaktade även en lantbrukare, med en besättning på 120 mjölkkor, som hade använt sig av den här lösningen under en och en halv månad. Under den här tiden hade tanken fyllts på varannan dag med cirka 20 till 22 kubikmeter vatten. Jag hämtade också information från entreprenören som levererat vattnet. Allt för att få en bild av deras erfarenheter.

Länsstyrelsen och Växjö kommun beslutade om att beställa vattentankar för att ha i beredskap för en eventuell akut situation där djurs hälsa och välmående omedelbart kan riskeras.

–Jag kontaktade en producent i Tyskland som tillverkar den typ av vattentankar jag sökte och de hade dessutom vattentankar i lager som de kunde skicka direkt. En krissituation kan snabbt uppstå och det är viktigt för vår beredskap att säkerställa att vi inom kort kan agera. Tillsammans med Växjö kommun har vi nu köpt in tio stycken av dessa så kallade Flexitankar, fortsätter Philip Dankmeyer.

Flexitanken, som rymmer 24 kubikmeter vatten, ska placeras i en 20-fots container och kan sedan kontinuerligt fyllas på. Containern skyddar mot yttre påverkan och ger bättre vattenkvalitet då tanken inte utsätts för direkt solljus.

Tankarna, med tillbehör för container, finns att köpa till självkostnadspris och kan hämtas med släp. Sex stycken finns hos Länsstyrelsen i Kronoberg och fyra stycken finns hos Växjö kommun. Tankarna kan inte köpas i förebyggande syfte utan finns i beredskap för lantbrukare i akut behov av vattenförsörjning.

Lantbrukare som är i akut behov av en flexitank kontaktar
För samtliga kommuner inom Kronobergs län förutom Växjö, Philip Dankmeyer, 010 223 73 23
För Växjö kommun, Växjö kommuns kontaktcenter, 0470-410 00

Aktuella kontaktuppgifterna vart man vänder sig, även utanför kontorstid, kommer att finnas på länsstyrelsens och Växjö kommuns hemsidor. 

Mer information och intervjuer
Philip Dankmeyer, Skydd och beredskap, Länsstyrelsen Kronoberg, 010 223 73 23, 076 127 18 25

För fler pressbilder kontakta Pia Steinbach Mastenstrand, kommunikationschef, Länsstyrelsen Kronoberg 076 760 14 37, pia.mastenstrand@lansstyrelsen.se

Ämnen

  • Kriser, tillbud

Regioner

  • Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö

www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se