Pressmeddelande -

Miljonregn över naturvården i länets kommuner

Satsningen på lokal- och kommunal naturvård har fått framgång i Örebro län. Idéer och projekt har strömmat in till Länsstyrelsen som nu har fördelat den preliminära ramen på 4,3 miljoner kronor till länets kommuner. Fem kommuner har beviljats bidrag för totalt tio projekt. Den totala kostnaden för projekten (länsstyrelsens pengar + kommunens) uppgår till 8 587 000 kr. Detta är tredje året som länsstyrelsen delar ut bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt. I samtliga kommuner i länet pågår naturvårdsprojekt som har beviljats bidrag 2004 och 2005, och i år tillkommer ytterligare tio projekt. – Bidragen är ett led i regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård, en satsning som har fallit mycket väl ut både i Örebro län och i resten av landet, säger Marie Jonsson, naturvårdshandläggare. Ansökningar inkom för 2006 från sex kommuner för totalt femton projekt. Den totala kostnaden uppgick till 14 818 000 kr och kommunerna ansökte om 7 259 000 kr i statligt bidrag. Länsstyrelsen i Örebro län har därför tvingats prioritera mellan ansökningarna. Tidigare år har fysiska åtgärder dominerat, men i år har kunskapshöjande projekt stått i fokus. Mycket av medlen går till information, guider, filmer, inventeringar, utomhuspedagogik, naturvårdsprogram och dylikt. Medel delas också ut till restaureringar, handikappanpassningar, artfrämjande åtgärder med mera. Kommun Projekt Beviljas Summa Hallsberg Naturvårdsprogram Ja 100 000 Hällefors Björskogsnäs En mindre del 20 000 Naturens känsla En mindre del 180 000 Utveckling av naturskydds-arbetet i Örebro län En mindre del 355 000 Kumla Vargavrån Nej - Lekeberg Aktörsanalys Nej - Fallstudie av delavrinningsområde Ja 45 000 Film ”Ett Sverige i miniatyr” Ja 65 000 Lindesberg Uterum för lärande Ja 275 000 Guidebok till naturen i Bergslagen Nej - Nittälvsdalen Ja 17 500 Örebro Kvismaren Nej - Landskap för alla En mindre del 110 000 Naturens hus Ja 2 271 000 För mer info: Kontakta Marie Jonsson 019-193952.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Örebro