Pressmeddelande -

Örebro län i centrum för ny riksomfattande satsning på folkhälsa - Landshövdingen och Korpen ordnar stormöte om Folk och Hälsa nästa år

Presschef Sten Renglin, 019–19 35 28, 070–620 42 09 2006-05-23 Örebro kommer att hamna i centrum för en ny riksomfattande satsning på folkhälsa. Det är Korpen (Svenska motionsidrottsförbundet) som tillsammans med landshövding Sören Gunnarsson bjuder in alla intressenter som vill arbeta för motion, rekreation och friskvård till en Folk och Hälsa-sammankomst i Örebro nästa år. – Jag är jätteglad att få hjälpa Korpen med det här initiativet, säger landshövding Sören Gunnarsson. Örebro län har mycket bra förutsättningar genom ett aktivt Universitetssjukhus, en idrottshögskola på universitet och en tradition av samarbete mellan föreningsliv, offentliga institutioner och näringsliv. – Folkhälsofrågorna har blivit allt viktigare i såväl politiken som i den allmänna debatten. De diskuteras i en rad olika forum med forskare, högskolor, universitet, yrkesverksamma och ideella ledare, skriver Korpen i ett pressmeddelande. Det var vid Korpens förbundsstyrelsemöte i Örebro i helgen som landshövdingen träffade förbundsledningen. Tanken är att Örebro ska vara värd för ett gemensamt idé – och erfarenhetsutbyte inriktat på både teori och praktik. Satsningen går under benämningen Folk och Hälsa. – Vår ambition är att Örebro län ska vara värd för Folk och Hälsa i ett längre tidsperspektiv för spännande och kreativa kontakter, lösningar med idé och erfarenhetsutbyten. För mer info: Presschef Sten Renglin, 0706-20 42 09 eller Fredrik Rodhe på Korpen, 08 - 699 64 03 701 86 ÖREBRO Stortorget 22 019 - 19 30 00 lansstyrelsen@t.lst.se 019 - 19 30 10 http://www.t.lst.se 202100-2403

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Regioner

  • Örebro