Pressmeddelande -

Pendlingen ökar kraftigt visar Länsstyrelsens nya rapport: Kommuner som inte kan erbjuda bra kommunikationer tappar

Presschef Sten Renglin, 019-19 35 28, 070-620 42 09 2006-05-23 Det handlar inte bara om att skapa nya jobb. Pendlingsmöjligheterna har också en mycket stor betydelse när det gäller länets kommuners förmåga att attrahera inflyttare och att kunna behålla ett hållbart befolkningsunderlag. Detta framgår av en studie som tagits fram av Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet. En av huvudfrågorna i rapporten är: När väljer arbetstagarna att flytta eller när väljer man att pendla istället? – Vi kan exempelvis se att en betydligt större andel av de hälleforsare som börjat arbeta i en annan kommun tvingats flytta, jämfört med lekebergarna, som istället haft mycket bättre förutsättningar att kunna bo kvar och pendla till arbetet, säger Fredrik Eliasson som tillsammans med Mats Lundmark och Mona Hedfeldt vid Örebro universitet arbetat med studien. Länets vinnare när det gäller förmågan att kunna skapa ett hållbart befolkningsunderlag är i huvudsak Örebro, Lekebergs, Kumla, Nora och Askersunds kommuner. Förlorare är främst de kommuner med ett framförallt tidigare brukorienterat näringsliv: Ljusnarsbergs, Degerfors, Hällefors, Karlskoga och Laxå kommuner. Pendlandet har ökat i kraftig omfattning under senare år. Tillgången på arbetstillfällen inom en kommun har begränsad betydelse för inflyttningen till kommunen. Av desto större betydelse är tillgången på arbetstillfällen inom rimliga pendlingsavstånd. I kommuner där man inom 40-50 minuters resväg kan nå en god tillgång på arbetstillfällen kan man i många fall se positiva effekter på inflyttningen. Arbetstagarens val av boende handlar förstås till stor del om trivselaspekter, men när det gäller flytt över längre sträckor har situationen på arbetsmarknaden en tämligen stor betydelse. Förutom att hitta ett arbete är möjligheten att någon kunna byta arbete heller inte obetydande. Här finns det stora skillnader mellan kommunerna. Ju sämre pendlingsmöjligheter, desto större risk är det att arbetstagaren tvingas flytta i samband med arbetsbyte. En attraktiv boendemiljö kan dock sällan kompensera för en svag arbetsmarknad när det gäller att locka inflyttare. Men inte heller en attraktiv arbetsmarknad kompensera för oattraktiva boendemiljöer. Studien ”Bergslagsproblematik eller Mälardalsdynamik?” presenteras vid seminariet ”Pendling för regional tillväxt?”, vilket går av stapeln kl. 13-60 den 23 maj på Örebro universitet. Seminariet är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet. För mer information, kontakta Fredrik Eliasson, tfn 070-266 85 45 (fram till kl. 12.30 samt efter 16.15) Media är välkomna till seminariet, som håller på mellan kl. 13-16, Hörsal M i Musikhögskolan vid Örebro universitet. 701 86 ÖREBRO Stortorget 22 019 - 19 30 00 lansstyrelsen@t.lst.se 019 - 19 30 10 http://www.t.lst.se 202100-2403

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Örebro

Relaterade event