Pressmeddelande -

6 miljoner kronor till främjande av entreprenörskap i skolan

Mjölby kommun får 4 miljoner kronor för att stimulera till ett ökat intresse för entreprenörskap hos elever, lärare, politiker och tjänstemän. Totalt har styrgruppen för E-ship beviljat 6 miljoner kronor till två kommunprojekt i Mjölby och Kungsörs kommuner. Medlen kommer från EU:s regionala fond. Bakom E-ship står Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Mjölby kommun beviljas 4 miljoner till projektet ”Se Upp” (totalbudget 9,1 miljoner kronor). Man ska arbeta med kompetensutveckling av skolpersonal, utveckla verktyg för företagskontakter och utarbeta nya metoder för att främja elevers attityder till entreprenörskap. - Samverkan mellan skola och näringsliv är försummade områden i samhällspolitiken. Det här är första gången som man i vår region tar ett helhetsperspektiv och arbetar med entreprenörskap i hela skolsystemet, säger landshövding Björn Eriksson. Det är även glädjande att organisationerna Framtidsfrön och Ung Företagsamhet fått en så tydlig roll i genomförandet av projektet i Mjölby så att de därigenom tilldelas resurser för att vidare utveckla sina verksamheter. Kungsörs kommun beviljas 2 miljoner kronor (totalbudget 4,1 miljoner kronor) till projektet”Ta-sig-församma Kungsör”. Även där kommer man att utarbeta framtagande av nya metoder och utbilda skolpersonal inom detta verksamhetsområde. För ytterligare information kontakta gärna: Landshövding Björn Eriksson 013-19 63 01 Huvudsekreterare Erik Gotborn 013-19 65 74 Fakta E-ship Övergripande syfte med programmet är att främja attityder till entreprenörskap i hela skolsystemet i deltagande län. Målgrupp är elever, skolpersonal, tjänstemän, politiker och näringslivet Genomförs 2006-2008 Totalbudget ca. 38 miljoner kronor varav 19 miljoner kommer från EU:s regionala fond Projekten beviljas 50 % i stöd från den regionala fonden, övrig finansiering kommer från offentliga och privata medfinansiärer Deltagande län är Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland Förvaltningsmyndighet är länsstyrelsen Östergötlands län, Utbetalande myndighet är länsstyrelsen Örebro län 11 miljoner återstår att fördela från den regionala fonden.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östergötland