Pressmeddelande -

Demensboendet – ett hem?

Antalet platser för demenssjuka i de östgötska kommunerna varierar kraftigt. I vissa gruppboenden tillämpas inte pedagogiska måltider och det förekommer att demenssjuka lämnas ensamma nattetid i upp till 1,5 timme. Det visar resultatet av den undersökning som Länsstyrelsen Östergötland offentliggör idag. Länsstyrelsens äldrekonsulenter har besökt 25 gruppboenden i länets samtliga kommuner. Resultatet av undersökningen visar också att det är tveksamt om ett särskilt boende med fler än tio personer kan erbjuda den kvalitet som krävs för demenssjuka. 45 av de 115 gruppboendena i länet har tio eller fler platser. - Det finns gruppboenden där omsorgsbehovet och det sociala innehållet tillgodoses för de boende. Men det är oroande att det finns gruppboenden där både personal och anhöriga uttrycker att det inte finns utrymme för sociala aktiviteter vare sig i grupp eller individuellt, säger socialdirektör Bo Silén. Studien har genomförts för att ge länsstyrelsen fördjupade kunskaper om situationen för personer med demenssjukdom i länets gruppboenden. Detta har dels gjorts genom en kartläggning av gruppboenden och dels genom att undersöka kvaliteten i omsorgen. Äldrekonsulenterna har framför allt tittat på begreppen trygghet, aktivering/sysselsättning, måltider och personalens utbildning/kompetens. Här hittar du rapporten "Demensboendet - ett hem?" (pdf, 1 061 kB) http://www.e.lst.se/NR/rdonlyres/5512EA04-27A0-43A4-8E2D-D66AB1D2EB9B/0/Demensboendet_ett_hem.pdf Ytterligare information kan lämnas av äldrekonsulenterna: Inger Nordén, avseende Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik Tfn: 013-196042 Marie Svensson, avseende Boxholm, Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög Tfn: 013-196043 Maud Veibäck, avseende Kinda, Linköping, Ydre och Åtvidaberg Tfn: 013-196044

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östergötland