Pressmeddelande -

Internationell ekkonferens

Det svenska eklandskapet är i ett internationellt perspektiv mycket värdefullt. För att belysa de svenska eklandskapens värden, historia, ekologi och skötsel arrangeras den internationella konferensen The oak - history, ecology, management and planning. Internationella forskare kommer att sätta in Sveriges och Östergötlands ekar i ett Europaperspektiv samt ge en historisk bild av ekmiljöer. Syftet är att sammanfatta det internationella kunskapsläget om ekmiljöer. 220 deltagare är anmälda. Presskonferenser : 9 maj 09.30 Eklänet Östergötland * unik rapport efter 15 års inventering 9 maj 11.00 Östergötlands europeiska ansvar att bevara och utveckla ekmiljöer! 10 maj 09.30 Kan mångbruk rädda och utveckla eklandskapet? 11 maj 13.30 Adelsnäs, Åtvidaberg I bifogade dokument finner ni program samt inbjudan till de fyra presskonferenser vi erbjuder under konferensdagarna. Hälsningar Mariethe Mariethe Larsson, Informationschef E-post: mariethe.larsson@e.lst.se Arb: 013-19 63 75 , Mobil: 0703- 66 73 66 Länsstyrelsen Östergötland Östgötagatan 3, 58186 Linköping

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östergötland