Pressmeddelande -

Landshövding Björn Eriksson delar på tisdagen den 2 maj ut ett anslag på 12 500 kronor till Back-up i Norrköping.

Anslaget kommer ifrån Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige. Back-up har startats av Fritid City som är en kommunal organisation med en uppsökande verksamhet bland de ungdomar som samlas i Norrköpings centrala delar. Fritid City har bjudit in ungdomar som på olika sätt stört ungdomsarrangemang som anordnats i Norrköping. 15 av dessa ungdomar bjöds in inför skolavslutning med lyckat resultat. Man började tänka om och var villiga att göra något positivt av sin situation. Ungdomarna accepterade att arbeta vidare och Back-up startade. Ungdomarna får inom Back-up ett halvårs utbildning i etik och moral, lag och rätt, ABC-sjukvård, respekt och hänsyn etc. Under utbildningen har de fått ta ställning till om de vill acceptera att ta avstånd från brott i skolan och på fritiden. - Det är jätteroligt att kunna dela ut pengar till ungdomar som arbetar för att vara föredömen för andra, säger landshövding Björn Eriksson. Back-up arbetar nu på fältet med syftet att vara en lugnande faktor och ett stöd för ungdomar som vistat i de centrala delarna av Norrköping. Back-up startade med ett antal ungdomar med problem, men är numera öppet för alla som önskar hjälpa andra och medlemmarna arbetar med att värva nya ungdomar i sina bostadsområden. Media inbjudes att delta vid utdelning av anslaget. Tid: Tisdagen 2 maj, klockan 17.30 Plats: Dalsgatan 20, Norrköping För ytterligare information kontakta gärna: Landshövding Björn Eriksson, 013-19 63 01 Stina Nerman, Fritid City, 0730-20 20 14

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Östergötland