Pressmeddelande -

Nationella satsningar mot hedersrelaterat förtryck

Miljonsatsning på utbildning, nätverksbyggande och attitydpåverkan för att motverka hedersrelaterat förtryck. För första gången har Länsstyrelsen Östergötland – utifrån sitt unika uppdrag att fördela medel nationellt och länsövergripande – beslutat om 2 745 000 kronor till tio projekt i hela landet. Projekten har stor bredd och både myndigheter och ideella organisationer får ta del av de statliga pengarna. Länsstyrelsen Östergötland fick i december förra året regeringens uppdrag att fördela pengar till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld på nationell och/eller länsövergripande nivå. Av de 14 organisationer och myndigheter som har lämnat in projektansökningar på totalt 4 988 826 kronor har tio stycken idag fått pengar. Bland dessa finns till exempel utbildningar för socialsekreterare, skolpersonal och ungdomsmottagningar. Pengar går också till attitydpåverkande insatser riktade mot pojkar och till ett projekt om homo, bi- och transsexuella ungdomars utsatthet för hedersrelaterat förtryck. – Det är glädjande att Länsstyrelsen Östergötland har fått möjlighet att stödja och stimulera intressanta projekt i en mycket angelägen fråga, säger länsrådet Magnus Holgersson. Vi har stor förväntan på ett bra resultat när det gäller de insatser som nu kommer att göras runt om i landet. De nationella och länsövergripande projekten kommer att löpa under 2006 och 2007. Projekten ska bidra till att utveckla metoder, öka samverkan och sprida kunskap utifrån de erfarenheter som redan finns. - Vi vill att så många aktörer som möjligt engagerar sig i det aktiva förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck. Det har också varit av stor vikt för oss att fördela medlen så att samtliga län i landet blir delaktiga, säger jämställdhetsexpert Catharina Alpkvist. De projekt som fått medel är: Nationell handbok riktad till landstingspersonal – Länsstyrelsen i Skåne län (berör hela landet) 300 000 kr Kontaktperson: Hanna Cinthio, 0735-289996 Nationellt och regionalt samarbetsprojekt mot hedersrelaterat förtryck och våld – Brottsoffermyndigheten (berör hela landet) 835 000 kr Kontaktperson: Gudrun Nordborg, 090-708232 Nationellt närradioprogram mot hedersrelaterat våld – Göteborg Närradioförening (berör hela landet) 101 000 kr Kontaktperson: Roden Bergenstein, 031-3351250 Personalens möte med flickor (preliminär titel) – Länsstyrelsen i Stockholms län (berör hela landet) 88 000 kr Kontaktpersoner: Maria-Pilar Reyes, 0738-8074302 och Siv-Britt Björktomta, 070-4337055 Utbildningsinsats för socialtjänst och familjehem – Kvinnors Nätverk (berör preliminärt Örebro, Västerås, Norrköping och Eskilstuna) 360 000 kr Kontaktperson: Azam Qarai, 08-7280055 Med fötterna i två världar – Stadsdelsförvaltning Kortedala (berör följande län; Västra Götaland, Örebro, Värmland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Östergötland, Halland och Jönköping) 150 000 kr Kontaktperson: Åsa Svensson, 031-3653517 Pojkar blivande män – Stadsdelsförvaltningen Biskopsgården (berör följande län; Västra Götaland, Örebro, Värmland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Östergötland, Halland och Jönköping) 150 000 kr Kontaktperson: Monica Myers, 031-3666586 Elektra nationellt – Elektra/Fryshuset (berör Södertälje, Linköping, Göteborg, Malmö, Uppsala och Stockholm) 400 000 kr Kontaktperson: Cecilia Jarl-Åberg, 0739-502491 Mellansvenska länsstyrelseregionens spetskompetensutbildning om hedersrelaterat våld – Länsstyrelsen i Örebro län (berör följande län; Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro och Värmland) 65 000 kr Kontaktperson: Ingemar Savonen, 019-193082 Ungdom och hedersförtryck p g a sexuell läggning – Länsstyrelsen i Västra Götaland (berör följande län; Jönköping, Värmland, Örebro, Östergötland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten) 298 000 kr Kontaktperson: Lasse Johansson, 031-605129 För mer information kontakta gärna: Catharina Alpkvist, jämställdhetsexpert Länsstyrelsen, tfn 070-574 50 55, 013-19 63 72 Lotta Borg, jämställdhetshandläggare Länsstyrelsen, tfn 013-19 62 88

Ämnen

  • Politik