Pressmeddelande -

Tvångsomhändertaganden av flickor och pojkar i länet minskar

En kraftig minskning av antalet flickor och pojkar som omhändertagits med stöd av LVU redovisas i Länsstyrelsen Östergötlands senaste rapport. LVU, Lagen om vård av unga, används av socialtjänsten för att ta hand om barn som av en eller annan anledning inte längre kan bo hos sina föräldrar. Linköping svarar för den största minskningen men trenden finns även i de andra kommunerna i länet. Totalt är minskningen från 108 stycken till 77 stycken jämfört med 2004. För flickor har det skett en minskning från 54 till 30 och för pojkar en minskning från 54 till 47. Minskningar kan noteras i framförallt länets mellanstora och stora kommuner. - Där är svårt att ha en klar uppfattning om minskningen, säger socialkonsulent Per Karlsson. En del av förklaringen skulle kunna vara kommunernas utbyggnad av det förebyggande arbetet och öppenvårdsinsatser. Den största minskningen har skett i Linköpings kommun där antalet ansökningar om vård har minskat från från 52 stycken till 30 stycken. - Linköpings kommun står för en anmärkningsvärd stor andel av minskningen, säger socialdirektör Bo Silén. Det är viktigt att kommunen själv analyserar den här nedgången, fortsätter han. Syftet med rapporten är att kontinuerligt följa utvecklingen av tvångsvården och bygger på uppgifter från kommunerna och Länsrätten. För mer information kontakta gärna: Socialkonsulent Per Karlsson tfn: 013-19 63 93 Här finns rapporten "Tvångsomhändertaganden enligt LVU år 2005" (pdf, 211 kB) http://www.e.lst.se/NR/rdonlyres/81B92254-10A4-4439-B378-CDA6A7B8EE68/0/LVU2005.pdf

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Östergötland