Pressmeddelande -

12,9 miljoner kronor till lokal naturvård

Länsstyrelsen fördelar 12,9 miljoner kronor i statligt stöd till 62 naturvårdsprojekt i länets kommuner. Det ekonomiska bidraget går bland annat till omfattande satsningar i tätortsnära friluftsområden och till restaurering av kulturlandskap i skärgården. Med årets bidrag avslutas regeringens treåriga satsning på lokal naturvård. I Sverige har 300 miljoner kronor totalt fördelats under åren 2004-2006. I Stockholms län har Länsstyrelsen totalt under perioden beviljat 31,5 miljoner kronor till 165 kommunala naturvårdsprojekt. Alla länets kommuner medverkar i minst något projekt. Senast år 2010 ska samtliga projekt vara genomförda. - Vår ambition har varit att alla kommuner ska få del av bidragen. Kommunerna har olika hjärtefrågor som de vill driva, beroende på deras förutsättningar, säger Britt Forsén på Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Vi har också valt att satsa på olika typer av projekt, för att pengarna ska gynna både natur, friluftsliv, skolor och information till allmänheten. - Kommunerna har visat ett stort engagemang i dessa frågor, vilket är mycket glädjande, säger landshövding Mats Hellström. Satsningen har lyft upp frågorna om lokal naturvård och friluftsliv på kommunernas agendor. De har också fått ekonomiska möjligheter att snabbt förverkliga ambitionerna i rapporten "Tätortsnära natur", som pekar ut områden av stor betydelse för friluftslivet. En förutsättning för att kommunerna ska få bidrag är att hälften av projektkostnaden finansieras av andra aktörer. Flera av projekten innebär samarbete med föreningslivet. Läs mer: - Hela listan över projekt som fått bidrag 2006. http://www.ab.lst.se/upload/dokument/nyheter/naturvard_bidrag_2006.pdf - Projekt som fått bidrag åren 2004 - 2006. http://www.ab.lst.se/upload/dokument/nyheter/naturvard_bidrag_2004-2006.pdf För ytterligare information vänligen kontakta: Britt Forsén, Länsstyrelsen, tfn 08-785 46 10, 070-537 41 67.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Stockholm