Pressmeddelande -

Bemanning på demensboende överklagas till Regeringsrätten

Länsstyrelsen lämnar idag in ett överklagande till Regeringsrätten angående demensboendet Opalen i Huddinge. Länsstyrelsen anser att verksamheten inte är säker och trygg för de boende, bland annat för att de demenssjuka lämnas utan tillsyn nattetid. Fallet har tidigare varit uppe i Länsrätten och Kammarrätten. Nu vill Länsstyrelsen att Regeringsrätten prövar domen. - Lagstiftningen och regelverket ger uppenbarligen stort utrymme för tolkning. Vi vill som tillsynsmyndighet veta vilka krav vi kan ställa på trygghet och säkerhet för personer med demenssjukdom, säger Sofia Urby, äldreskyddsombud på Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen har i sin tillsyn bedömt att verksamheten som bedrivs på Opalgården av Carema Omsorg AB inte är trygg och säker för de boende. De boende, som alla är demenssjuka, lämnas under stora delar av natten utan tillsyn. Det utgör enligt Länsstyrelsen ett allvarligt missförhållande som innebär att verksamheten inte uppfyller socialtjänstlagens krav på kvalitet och säkerhet. Länsstyrelsen har därför förelagt verksamheten att bemanna varje våningsplan med personal. Carema överklagade föreläggandet till Länsrätten som ställde sig bakom Länsstyrelsens bedömning, men Carema ansökte då om prövningstillstånd i Kammarrätten som meddelade dom den 13 april. Kammarrätten menade att det inte förelegat några missförhållanden enligt socialtjänstlagen och att det i Länsstyrelsens bedömning saknas mer ingående uppgifter om vårdbehov och eventuella riskbedömningar. De framför också att det inte förekommit några incidenter eller klagomål från de boende eller anhöriga angående personalsituationen. Läs Länsstyrelsens överklagande (PDF) Läs Kammarrättens dom (PDF) För mer information kontakta: Sofia Urby, äldreskyddsombud, Länsstyrelsen i Stockholms län, tfn 08-785 41 64

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Stockholm