Pressmeddelande -

Europeiskt nätverk ska stärka innovationskraften Innovation

Society 2006 samlade regionala ledare, forskare och entreprenörer från 13 av Europas mest innovativa regioner till överläggningar om hur man tillsammans kan öka sin konkurrenskraft. Deltagarna har nu bildat ett operativt innovationsnätverk. Nätverket kommer att arrangera Innovation Society årligen samt tillsätter nu expertgrupper som ska arbeta med konkreta frågeställningar mellan konferenserna. Expertgrupperna ska fokusera på ett antal frågor, bland annat hur regionerna på ett bättre sätt kan identifiera, attrahera och utbyta kompetens, vilka åtgärder som behövs för att undanröja administrativa och politiska hinder för ett ökat samarbete samt hur de framtida marknaderna kommer att se ut och fungera. En av utgångspunkterna är att efterfrågan och kunderna i högre grad bör involveras i innovationsarbetet. Nästa konferens, Innovation Society 2007, äger rum i Brabant i Nederländerna, och åren därefter i München respektive Budapest. Under konferensen presenterades två unika studier om regional konkurrenskraft i Europa. Robert Huggins från University of Sheffield gläntade på dörren till den årliga benchmarkingstudien ”World Knowledge Competitiveness Index 2006” som presenteras i sin helhet i höst. Den visar bland annat att andelen som arbetar i kunskapsintensiva sektorer ökar snabbare i Europa än i USA samt att Stockholm är den Europeiska region som ligger bäst till. Björn Hårsman och Anders Broström från KTH presenterade en studie framtagen i samarbete med forskningsinstitutet SISTER, som starkt ifrågasätter den hittills rådande linjära brobyggarmodellen för kommersialisering av innovationer. Studiens slutsatser fick vid konferensen stöd av EU via Klaus Gretchmann som är generaldirektör i EU:s ministerråd. Vid konferensen deltog särskilt inbjudna företrädare för näringsliv, universitet och offentlig förvaltning från 13 europeiska regioner: Barcelona, Brabant, Budapest, Cambridge, Helsingfors, München, Riga, Stockholm, Stuttgart/Karlsruhe, Tallinn/Tartu, Vilnius/Klaipeda, Warszawa och Öresundsregionen. EU-kommissionen representerades av Nikos Pantalos som är ansvarig för innovationsfrågor i EU:s direktorat för näringsliv och industri. Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholm i samverkan med EU-kommissionen. nitiativtagare och värd var landshövding Mats Hellström. För mer information om Innovation Society 2006 kontakta: Landshövding Mats Hellström, tfn 08-785 50 02, 070-266 33 10 Projektledare Carin Peters, tfn 08-785 54 72, 073-821 33 00 Läs mer på: www.ab.lst.se/innovationsociety2006

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm