Pressmeddelande -

Länsstyrelsen leder jakten på taxifuskare

Nu tar myndigheterna gemensamma krafttag mot fusket inom taxinäringen. I ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Skatteverket, Ekobrotts-myndigheten, Försäkringskassan och Vägverket granskas taxiåkarna för att minska förekomsten av oredovisade intäkter och svart arbetskraft. - Det finns cirka 3000 taxiåkare i länet och vi har satt 374 under luppen, säger Rolf Björklund på Länsstyrelsen, projektledare för myndigheternas gemensamma granskning av taxinäringen. Taxiprojektet startade för ett år sedan ungefär och nu börjar resultaten synas. För närvarande är alltså ett stort antal åkare föremål för utredning. En taxiåkare har redan dömts för ekonomiska brott och ytterligare en sitter häktad. Närmare 120 utredningar pågår hos skattemyndigheterna och ett 60-tal personer, både åkare och taxichaufförer, granskas av försäkringskassan för fusk med sjukpenning, bostadsbidrag och aktivitetsstöd. - Svinnet inom taxibranschen uppskattas till totalt 4 miljarder, vilket innebär ungefär 1 miljard i svarta pengar bara här i Stockholms län, säger Rolf Björklund. Myndigheternas samarbete innebär inte bara att de rent fysiska kontrollåtgärderna blir effektivare, det handlar också om att korta ned utredningstiderna så att det går fortare till dom och återkallade trafiktillstånd. - Branschen måste saneras, menar Rolf Björklund. Fusket är ju inte bara omoraliskt ur ett samhällsperspektiv, det sätter konkurrensen ut spel och slår undan benen på alla de taxiföretag som sköter sig. För mer information kontakta: Rolf Björklund, chef för Länsstyrelsens företagsenhet, tfn 08-785 43 60

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm