Pressmeddelande -

Såpfabrikörens hus blir byggnadsminne

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att Monténska huset, fastigheten Källan 8, blir byggnadsminne. Fastigheten ligger på St Paulsgatan 29 vid Mariatorget och har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. – Huset byggdes som flerfamiljshus på 1880-talet av fabriksfirman Lars Montén & Co som tillverkade bland annat såpa och stearinljus, säger Gunilla Pagés på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Lars Montén hade 1823 grundat Sveriges första såpfabrik och en sådan fanns redan på gården då flerfamiljshuset uppfördes. Monténska huset, även kallat Monténska palatset, speglar det nya välstånd som skapades i Sverige under 1800-talets andra hälft. En borgarklass som växte både i antal och i finansiell styrka demonstrerade sitt nya välstånd i städernas flerbostadshus snarare än i privata palats på landsbygden såsom de välbärgade gjort tidigare. Gatufasaden är mycket påkostad och huvudentrén med trapphus är utomordentligt välbevarad med takmålningar och glaspartier av hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet. Den fasta inredningen i den så kallade Rosengrénska paradvåningen tillhör de främsta inom det svenska 1800-talets inredningskonst. Länsstyrelsen i Stockholms län antog nyligen riktlinjer för byggnadsminnesförklaringar i länet. Det som är specifikt för just Stockholms län ska lyftas fram och tydliggöras genom länets byggnadsminnen. Tre aspekter på länets utveckling har pekats ut som särskilt viktiga: • Huvudstadens betydelse för länets utveckling • Stockholms skärgård • Länets roll som framstående industriregion I Stockholms län finns, inklusive Monténska huset, 177 byggnadsminnen. Tillsammans visar dessa på vilken kulturskatt vår byggda miljö utgör. Urvalet spänner över alltifrån slott och herresäten till offentliga byggnader, bostadshus, kyrkor, industrier och många andra typer av bebyggelse både i stad och på landsbygd. Pressbilder och mer att läsa: Ladda ned pressbilder och faktablad om riktlinjer för byggnadsminnesförklaringar i Stockholms län från detta pressmeddelande på www.ab.lst.se/press För ytterligare information, vänligen kontakta: Gunilla Pagés, Länsstyrelsen, tfn 08-785 42 39, 073-682 42 39

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan