Pressmeddelande -

Miljöenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till TRÄDVÅRDSKURS

I MAJ Vi vill bjuda in Er som arbetar med träd för att få information och mer kunskap om hur man sköter träden. Detta dels för att säkra förekomsten av gamla och grova träd både nu och i framtiden. Syftet är även att denna kurs ska lära ut hur man gynnar artrikedomen som finns i och på träden. För kursens ändamål har Vikki Forbes ifrån Pro Natura bjudits in. Hon har arbetat med skötselplaner och praktisk skötsel av trädmiljöer. Innehåll: När på året samt hur kraftigt ska man frihugga olika trädslag? Efter hur lång tid kan man återhamla? Vilka trädslag lämpar sig för hamling och vilka kan man återhamla? Hur sköter vi lundar, bryn och föryngring? M.m. Datum: 4-5 maj 2006 Tid: Start kl. 9.00. Plats: Övernattning och teori sker på Bredsands vandrarhem. Fältdelen av kursen sker i närmaste omgivningen. Kostnad: Länsstyrelsen står för kursinnehåll och deltagarna betalar boende och mat. Vi försöker samåka när vi är ute i fält. Pris för boende i flerbäddsrum inkl sänglinne, badhanduk, frukost, luncher samt middag 4/5 är 395:-/person. Anmälan och information till Nina Söderström via e-post: nina.soderstrom@upplandsstiftelsen.se eller telefon 018-611 62 66 samt 076-8160817. Ange om ni har speciella kostbehov. Sista anmälan är 7 april. VÄLKOMMEN! Preliminärt program 4 maj Kaffe och te från kl 9.00. 9.30-12.00 Föreläsning (Vikki Forbes) 12.00-13.00 Lunch 13.00 Avfärd till fältlokal, Hjälstaviken/Parnassen/Ekolsund. Lundmiljö, parkmiljö, mm. c:a 17 Åter till vandrarhemmet 5 maj Frukost från kl 7.00. 8.00 Avfärd till fältlokal, söder om Enköping. Lunchlåda kommer att tas med från vandrarhemmet c:a 16 Åter till vandrarhemmet

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Uppsala

Relaterade event