Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Nu kan du spara påbörjade formulär i e‑tjänster Nu lanserar Länsstyrelsen Mina sidor. Det innebär att du som påbörjat att fylla i en e-tjänst kan spara ditt arbete och fortsätta senare. Funktionen förutsätter att du loggar in med e-legitimation. Lanseringen av funktionen Mina sidor på Länsstyrelsens webbplats innebär att det blir smidigare att använda våra e-tjänster. När du skickar in ett formulär via våra e-tjänster har du tidigare varit tvungen att fylla i hela formuläret på en gång och börja om från början om du lämnat formuläret ofärdigt i mer än tre timmar. – Nu har du istället möjlighet att spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Det är en efterlängtad funktion som kommer underlätta för dig som använder våra e-tjänster, säger Lenny Lämber, som ansvarar för införandet på Länsstyrelsen. Kräver e-legitimation Funktionen kan användas av privatpersoner och företrädare för stiftelser eller bevakningsföretag och kräver att du är inloggad med e-legitimation. – När du väljer att spara ditt formulär lagras det i ett så kallat eget utrymme, där bara du kan se dina formulär. Det innebär att länsstyrelsen inte kan se dem och de är inte inskickade till oss. För att formuläret ska komma in till länsstyrelsen måste du aktivt välja att skicka in det, säger Lenny Lämber. Organisationens sidor Företrädare för stiftelser eller bevakningsföretag kan under rubriken Organisationens sidor se de formulär som någon annan företrädare skickat in för organisationen. Den nya funktionen gäller bara Länsstyrelsens e-tjänster och inte andra myndigheters e-tjänster som vi länkar till. Det är heller inte möjligt att spara pdf-filer på Mina sidor. Våra e-tjänster och Mina sidor stöder e-legitimationer från BankID, mobilt BankID, Freja eID+ och Telia e-legitimation. Hjälp vid användandet av e-tjänster Behöver du hjälp med våra e-tjänster? Här finns information och kontaktuppgifter för frågor och support: Hjälp vid användandet av e-tjänster. Kontakt Lenny Lämber Avdelningschef E-post till Lenny Lämber Telefon 010-2244823

Ny kartläggning av statlig närvaro och service i Sverige Länsstyrelsen har kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar att den statliga närvaron i viss mån har minskat sett till antalet myndigheter och arbetsställen. Samtidigt har sysselsättningen ökat och är fortsatt störst inom storstadslänen. Den nationella kartläggningen visar att den statliga närvaron avseende statliga myndigheter och arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) har minskat med tre myndigheter och 134 arbetsställen sedan 2015. Procentuellt sett är minskningen dock marginell, minskningen ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen. I Skåne län har antalet arbetsställen minskat med 17 stycken under samma tidsperiod. – Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning än andra. I Stockholm har minskningen av arbetsställen varit störst. Men vi ser också att i sex län är trenden motsatt, där har det skett en ökning av antal arbetsställen, säger Linda Wiklund som är Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service. Sysselsättningen har ökat i nästan alla län Även om det skett en viss minskning av antalet myndigheter och arbetsställen nationellt så har sysselsättningen inom statlig sektor ökat. Ökningen har skett i alla län utom Norrbotten de senaste fem åren. Nationellt sett har sysselsättningen ökat med 4 procent, vilket motsvarar drygt 9 400 sysselsatta av totalt 256 657. I Skåne län har sysselsättningen ökat med 2256 personer från 27 061 år 2015 till 29 317 år 2019. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen –Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Den geografiska närheten till myndigheterna varierar Kartläggningen visar också den geografiska närheten till landets 11 servicegivande myndigheter som bland annat Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter och Polismyndigheten. Möjligheten att ta sig till myndigheterna skiljer sig mycket åt mellan myndigheterna. - Resultaten är ganska väntade, exempelvis är det inte förvånande att Statens servicecenter har en hög geografisk tillgänglighet medan vissa andra myndigheter inte är lika tillgängliga. För dessa myndigheter sköts ärenden oftast digitalt och det kanske inte heller finns förväntningar på att myndigheterna ska kunna besökas fysiskt, säger Linda Wiklund. Relaterad information Publikation: Kartläggning av statlig närvaro och service 2021 Länk till annan webbplats. Kontakt Karin Rosqvist Stabshandläggare E-post till Karin Rosqvist Telefon 010-2241331 Linda Wiklund Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service E-post till Linda Wiklund Telefon 010-224 87 05

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet Minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för merparterna av Sveriges kommuner. Brottsligheten försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna, det innebär också stora ekonomiska konsekvenser för lokala företagare. Länsstyrelserna har tillsammans med Polisen, Brå och Svenskt Näringsliv tagit fram en guide om hur näringslivet kan inkluderas i det brottsförebyggande arbetet. Guide: Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet Länk till annan webbplats. – Samverkan är en av de mest grundläggande komponenterna i det lokala brottsförebyggande arbetet. Näringslivets viktiga roll i denna process belyses bland annat i det nationella brottsförebyggande programmet ”Tillsammans mot brott”. Näringslivet utgör en betydande del av ett lokalsamhälle. Genom att bygga upp en gemensam kunskapsbaserad samverkan skulle vi bland annat kunna höja kvaliteten på lägesbilder, belysa fler perspektiv och därigenom öka möjligheterna till att förebygga brott, säger Malin Wiktoreng, nationell samordnare för länsstyrelserna inom det brottsförebyggande området. Guiden är ett komplement till Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete , som tagits fram av SKR, Brå och Polisen. Guiden innehåller goda råd, konkreta verktyg och inspirerande exempel för hur näringslivets inkludering i det brottsförebyggande arbetet kan fungera i praktiken. – I framtagandet av guiden har länsstyrelserna representerats av de regionala samordnarna Camilla Tjernberg i Västra Götaland och Ida Klingzell i Örebro län. Genom deras, och övriga samverkansparters, engagerade arbete har de lyckats producera en praktiknära och användarvänlig guide som tydligt belyser att näringslivet är en viktig aktör att involvera i det lokala brottsförebyggande arbetet, säger Malin Wiktoreng avslutningsvis. Kontakt Annika Wågsäter E-post till Annika Wågsäter Telefon 010-2241761 Emma Johansson Samordnare E-post till Emma Johansson Telefon 010-2241768

Nya restriktioner införs för verksamheter Idag, den 12 januari 2022, införs skärpta restriktioner för verksamheter på grund av att smittspridningen ökat drastiskt sedan jul- och nyårshelgerna. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer den tillfälliga covid-19-lagen. Antalet covid-19-fall ökar i hela landet och ytterligare smittskyddsåtgärder behövs för att motverka smittspridningen och minska belastningen på sjukvården. Regeringen har därför beslutat att införa ytterligare smittskyddsåtgärder. - Bedriver du en verksamhet behöver du återigen göra en kraftansträngning och följa gällande restriktioner. Länsstyrelserna har sedan den tillfälliga covid-19-lagen infördes för ett år sedan sett att verksamhetsutövare i landet till stor del följer reglerna och tar sitt ansvar. Nu behöver vi samla krafter igen och hjälpas åt att bromsa smittan, säger Andreas Ekberg, nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen i Dalarnas län. Länsstyrelserna prioriterar nu riktade tillsynsinsatser mot verksamheter där det i närtid finns ökad risk för smittspridning. Det handlar exempelvis om tillsyn vid evenemang där många människor samlas, verksamheter vid vintersportorter och handelsplatser. - Verksamheter har ett ansvar att följa gällande regler, men var och en har även ett enskilt ansvar att bidra till att motverka smitta och hålla avstånd när vi rör oss i samhället, besöker butiker och deltar på evenemang, avslutar Andreas Ekberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län. De nya restriktionerna där länsstyrelserna bedriver tillsyn Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer. Fortsatt gäller endast sittande deltagare, max åtta personer per sällskap och en meters avstånd mellan sällskapen. För arrangemang inomhus med fler än 50 deltagare införs krav på vaccinationsbevis samt att deltagarna ska sitta ner, max åtta personer per sällskap och en meter mellan sällskapen. Mässor För mässor med fler än 50 deltagare införs krav på vaccinationsbevis. Dessutom kvarstår kravet på minst 10 kvadratmeter per person för att motverka trängsel. Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen beslutar ytterligare åtgärder Folkhälsomyndigheten har i en hemställan bett regeringen att införa ytterligare smittskyddsåtgärder som rör bland annat ett tak på max 500 deltagare vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Folkhälsomyndigheten ser även ett behov av att deltagarantalet för privata sammankomster i lokaler för uthyrning ska sänkas från 50 personer till 20 personer. För att genomföra dessa förändringar krävs ett regeringsbeslut. Regeringen bereder nu hemställan. Övriga smittskyddsåtgärder som införs För serveringsställen införs krav om max åtta personer per sällskap och att serveringsställen ska stängas senast klockan 23:00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på en meters avstånd mellan sällskap. Serveringsställen omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunerna har tillsynsansvar för serveringsställen och länsstyrelserna tillsynsvägleder kommunerna. Utöver ovanstående restriktioner införs bland annat ett allmänt råd om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sammanhang. Tidigare allmänna råd exempelvis om att alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel kvarstår. På Krisinformation.se finns samlad information om samtliga åtgärder som införs för att förhindra smittspridning och vilka allmänna råd och rekommendationer som gäller. Flera nya åtgärder mot covid-19 införs 12 januari på Krisinformation.se Länk till annan webbplats. Information och rådgivning för verksamheter Vill du ha rådgivning eller läsa mer om vad begränsningarna innebär för dig som Verksamhetsutövare? På länsstyrelsernas webbplats hittar du information om gällande regler och vilka åtgärder verksamheter ska vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset. Du är även välkommen att kontakta Länsstyrelsen i ditt län för rådgivning. Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Om uppdraget Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Kontakt Lars Sandahl Enhetschef E-post till Lars Sandahl Telefon 010-2241556 Andreas Ekberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen E-post till Andreas Ekberg Telefon: 010-225 05 40 Sanna Fernkvist Melin Presskontakt i nationella samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn E-post till Sanna Fernkvist Melin Telefon 010-225 01 03

Landshövdingen deltar när vaccinationsbussen startar Landshövding Anneli Hulthén och Länsstyrelsen Skånes team för covid 19-information deltar när Region Skåne drar igång sin vaccinationsbuss imorgon vid Posthusplatsen i Malmö. Arbetar för att öka vaccinationstäckningen – Länsstyrelsen fortsätter att arbeta för att öka vaccinationstäckningen i Skåne. Vi hoppas att vaccinationsbussen ska leda till att ännu fler väljer att vaccinera sig, säger Fredrik Stark Kristell, chef på den tillfälliga covid-19-enheten på Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen Skåne finns på plats vid Posthusplatsen med samhälls- och hälsokommunikatörer samt personal från Länsstyrelsens tillfälliga covid-19-enhet. De informerar och svarar på frågor om covid-19-vaccinet. Detta för att underlätta för Region Skånes team som vaccinerar i bussen. Samverkan med region och kommuner – Vi kommer att ha personal på plats inne på Centralen där vi har bäst förutsättningar att nå många personer. Under den här första dagen har vi även landshövding Anneli Hulthén på plats. Även Malmö stad deltar i insatsen. Att öka vaccinationstäckningen är något vi jobbar med tillsammans i region, stat och kommuner, säger Fredrik Stark Kristell. Ny insats Vaccinationsbussen är en ny insats som bemannas av mobila vaccinationsteam från Skånes sjukhus. – Vaccinationsbussen ger oss möjlighet att komma till platser där vi vet att vaccinationsnivån är låg och där vi vill kunna erbjuda vaccination i närmiljön på olika platser i Skåne, säger Maria Lindqvist delprojektledare för vaccinationer i Region Skåne. Fokus under de närmaste veckorna riktas mot Malmö där vaccinationstäckningen fortfarande är låg. Bussen återkommer till Posthusplatsen vid tre tillfällen i januari. Här befinner sig vaccinationsbussen: 11 januari Posthusplatsen, 14:30-18:00 18 januari Posthusplatsen, 14:30-18:00 25 januari Posthusplatsen, 14:30-18:00 Landshövding Anneli Hulthén är på plats vid Posthusplatsen 14.00-14.30. Om uppdraget: Länsstyrelsen Skåne har arbetat med att öka vaccinationstäckningen sedan början av sommaren 2021. I början handlade det framför allt om kunskaps- och informationsspridning och om att hjälpa personer att boka tid för vaccin. Sedan en tid tillbaka sker varje insats tillsammans med vaccinationsteam från Region Skåne och andra vårdgivare, så att vaccination kan göras på plats. Kontakt Fredrik Stark Kristell Beredskapshandläggare E-post till Fredrik Stark Kristell Telefon 010-2241232

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 52 Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd Miljöskydd Ansökan Gasum AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för framställning av biogas, uppgradering av biogasen till fordonsgaskvalitet samt förädling av biogödsel på fastigheten Lilla Jordberga 4:49 i Trelleborgs kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 februari 2022 Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen. Karlshamns Hamn AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor för dagvatten från hamnverksamheten på fastigheten Karlshamn 9:75 m.fl. i Karlshamns kommun. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 februari 2022. Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen. Salico AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av 18 000 ton livsmedelsprodukter genom beredning och behandling av vegetabiliska och animaliska råvaror på fastigheten Pinjongen 2 i Helsingborgs kommun. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 februari 2022. Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen. Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a. har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av högst 72 000 ton stärkelsederivat per år på fastigheterna Nöbbelöv 39:3 samt del av 39:1 m.fl. i Kristianstads kommun. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso). Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 februari 2022. Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen. Naturskydd Beslut Glumslövs naturvårdsområde Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 december 2021 om nya ordningsföreskrifter i Glumslövs naturvårdsområde i Landskrona kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoret i Landskrona under tiden 31 december 2021 till 21 januari 2022. Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats. Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 januari 2022. Naturreservatet Hilleshögs dalar Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 december 2021 om nya ordningsföreskrifter naturreservatet Hilleshögs dalar i Landskrona kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoret i Landskrona under tiden 31 december 2021 till 21 januari 2022. Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats. Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 januari 2022. Kontakt

Skärpta restriktioner för verksamheter Den 23 december skärps kraven på de åtgärder som verksamheter behöver göra för att motverka spridning av covid-19 viruset. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer dessa krav. I Sverige har antalet covid-19-fall börjat öka och Folkhälsomyndighetens nya scenarier visar på en ökande smittspridning under vintern. För att bromsa utvecklingen och minska belastningen på hälso- och sjukvården införs skärpta restriktioner för verksamheter. De nya smittskyddsåtgärderna som införs den 23 december syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter vidtar de smittskyddsåtgärder som meddelas med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen. Länsstyrelsens ökar tillsynsverksamheten igen Länsstyrelserna förbereder nu för att bedriva tillsyn över de verksamheter som berörs av de restriktionerna. - Länsstyrelserna får nu utökade tillsynsområden som i stort motsvarar hur det har sett ut tidigare under året. Vi kommer att fokusera på riktade tillsynsinsatser mot verksamheter där det i närtid finns ökad risk för smittspridning. Det kan exempelvis vara större evenemang samt handelsplatser där trängsel kan uppstå under mellandagsrean, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn, Länsstyrelsen i Dalarnas län. De nya restriktionerna där länsstyrelserna bedriver tillsyn Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare inomhus ska enbart ha sittande publik, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Utan vaccinationsbevis begränsas sällskapens storlek till max 8 personer och 1 meters avstånd mellan sällskap. Här finns ett undantag för religiösa sammankomster. Vid tillställningar inomhus med fler än 500 deltagare krävs vaccinationsbevis, att deltagare eller publiken sitter ner och en begränsad storlek på sällskap till max 8 personer samt 1 meters avstånd mellan sällskap. Handelsplatser För mässor, marknader och handelsplatser inomhus gäller minst 10 kvm per person. Fritids- och kulturverksamhet För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller minst 10 kvm per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling. Övriga åtgärder För serveringsställen införs krav på sittande servering och 1 meters avstånd mellan sällskap. Detta gäller även nattklubbar. Serveringsställen styrs av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunerna har tillsynsansvar för serveringsställen och länsstyrelserna tillsynsvägleder kommunerna. Utöver de restriktioner som presenteras ovan införs även en rad andra restriktioner, allmänna råd och rekommendationer den 23 december. Exempelvis bör alla i samhället undvika trängsel och arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. På Krisinformation.se finns samlad information om de nya åtgärderna som införs för att förhindra smittspridning. Nya åtgärder för minskad spridning av covid-19 på Krisinformation.se. Länk till annan webbplats. Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen ska införa ett tak på max 50 deltagare i lokaler inomhus som kan användas eller upplåtas för privata sammankomster, att det bör införas krav på smittskyddsåtgärder inom den långväga kollektivtrafiken samt krav på negativt covidtest, max 48 timmar gammalt, för inresa till Sverige för utländska medborgare. Information och rådgivning för verksamheter Vill du ha rådgivning eller läsa mer om vad begränsningarna innebär för dig som Verksamhetsutövare? På länsstyrelsernas webbplats finns mer information om vad de nya reglerna innebär för och vilka åtgärder verksamheter ska vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset. Du är även välkommen att kontakta Länsstyrelsen i ditt län för rådgivning. Mer om tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Om uppdraget Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Kontakt Anna Carlsson Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen E-post till Anna Carlsson Telefon: 010-225 02 90 Sanna Fernkvist Melin Presskontakt i nationella samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn E-post till Sanna Fernkvist Melin Telefon 010-225 01 03

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 50 Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd Miljöskydd Ansökan Bama Fresh Cuts AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för produktion av livsmedel på fastigheten Ättehögen Östra 8 i Helsingborgs kommun. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 januari 2022. Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen. Beslut Genom beslut den 9 december 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Kristianstads kommun ändringstillstånd enligt miljöbalken för att anlägga en lakvattenreningsanläggning i anslutning till Kristianstads centrala reningsverk på fastigheten Kristianstad 3:32 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas. Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen. Genom beslut den 9 december 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Landskrona Energi Kraft AB slutliga villkor och förlängd prövotid för avledning av avloppsvatten och dagvatten i tillstånd enligt miljöbalken för förbränningsanläggning på fastigheten Reningsverket 1 i Landskrona kommun. Beslutet kan överklagas. Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen. Naturskydd KUNGÖRELSEDELGIVNING Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Christinelunds ädellövskog i Helsingborgs kommun. Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Christinelunds ädellövskog i Helsingborgs kommun Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 januari 2022. Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunstyrelsens förvaltning, Rådhuset i Helsingborgs kommun under tiden 17 december 2021 till 21 januari 2022. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats. Kontakt

Presskontakt

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)

Vi skapar samhällsnytta i Skåne

Vårt uppdrag är att skapa samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Länsstyrelsen Skåne
Södergatan 5
205 15 Malmö
Sverige