Skip to main content

Taggar

Stora könsskillnader i de skånska skolorna

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2021 15:19 CET

Den generella utbildningsnivån är högre bland kvinnor än män i alla åldersgrupper och i hela länet. Fler kvinnor än män i åldern 25-44 har universitet eller högskole­utbildning. Detta gäller i alla av Skånes kommuner. Störst skillnad mellan kvinnor och mäns utbildningsnivå finns i Höganäs, Hörby och Ystad där det skiljer 21 procentenheter.

Dags att nominera till Skånes naturvårdspris 2021

Dags att nominera till Skånes naturvårdspris 2021

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2021 09:10 CET

Nu öppnar Länsstyrelsen Skåne nomineringarna till Skånes naturvårdspris 2021. Priset uppmärksammar värdefulla naturvårdsinsatser i länet och kan tilldelas personer, företag eller organisationer som genomfört naturvårdande aktiviteter under det gångna året.

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 8: Fokus på sportanläggningar och butiker

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2021 17:31 CET

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 8 riktats mot verksamhetsutövare som arrangerar aktiviteter under sportlovet. Tillsynen har även fokuserat på butiker i köpcentrum. Efterlevnaden är generellt god men Malmö stad har noterat en svag ökning av aktiviteter på olika platser.

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 7: Verksamhetsutövare följer lagstiftningen

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2021 16:55 CET

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har under vecka 7 riktats mot verksamhetsutövare som arrangerar aktiviteter under sportlovet. Tillsynen har även fokuserat på handelsplatser. Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövarna efterlever lagstiftningen. Den generella efterlevnaden är hög.

Nördsalongen – en digital hyllning till specialintresset!

Nördsalongen – en digital hyllning till specialintresset!

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2021 09:04 CET

Länsstyrelsen Skåne har arrangerat nördiga frukostsamtal sedan 2015. Nästa samtal handlar om oro och gästas Roland Paulsen – docent i sociologi, författare och aktuell med boken ”Tänk om: en studie i oro”.

​Länsstyrelsen motsätter sig konstgjord dansk ö i Öresund

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2021 13:10 CET

Länsstyrelsen Skåne har idag yttrat sig över Lynetteholmen, den ö av utfyllnadsmassor i Köpenhamns hamn som dansk regering vill bygga för att klimatsäkra Köpenhamn. Länsstyrelsen är kritisk till planerna och motsätter sig ett tillstånd att bygga ön.

​Bekräftat vargrevir i Skåne

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2021 14:57 CET

Länsstyrelsen har nu kunnat bekräfta att det finns ett vargrevir vid Linderödsåsen i Skåne. Det revirmarkerande paret har bekräftats genom spårningar i snö och DNA-analyser från SLU Viltskadecenter.

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 6: Fokus på mindre livsmedelsbutiker

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2021 16:48 CET

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har riktats mot mindre livsmedelsbutiker under den gångna veckan. Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt följer lagstiftningen och trots en lägre kunskap om lagen finns en stor vilja bland butiksägarna att göra rätt. Efterlevnaden är generellt hög i Skåne.

Nationale beslutninger fortsætter med at skabe frustration og forvirring i Øresundsregionen

Nationale beslutninger fortsætter med at skabe frustration og forvirring i Øresundsregionen

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2021 09:52 CET

Nationale beslutninger og strategier i kampen med Covid-19 fortsætter med at skabe stor forvirring og frustration blandt indbyggerne i de nordiske grænseregioner. Det viser resultatet af den anden nordiske undersøgelse, som Øresunddirekt har udarbejdet i samarbejde med de nordiske grænseregionale informationstjenester på opgave fra Nordisk Ministerråds Grænsehindringsråd.

Nationella beslut fortsätter skapa frustration och förvirring i Öresundsregionen

Nationella beslut fortsätter skapa frustration och förvirring i Öresundsregionen

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2021 09:41 CET

Nationella beslut och strategier i kampen mot Covid-19 fortsätter att skapa stor förvirring och frustration bland invånarna i de nordiska gränsregionerna. Det visar resultatet av den andra nordiska undersökningen som Øresunddirekt tillsammans med de nordiska gränsregionala informationstjänsterna tagit fram på uppdrag av Nordiska ministerrådets Gränshinderråd.

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 5: Livsmedelsbutiker följer lagstiftningen

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2021 17:01 CET

Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn har riktats mot livsmedelsbutiker under den gångna veckan. Länsstyrelsen Skåne bedömer att verksamhetsutövare generellt följer lagstiftningen, däremot noteras att kunder i vissa fall inte följer direktiven i butiken. Efterlevnaden i Skåne bedöms som generellt hög även denna vecka.

Projekt ska undersöka lantbrukets möjligheter att stötta elnätet

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2021 08:40 CET

Nu startar Lantbrukseffekten, ett projekt som ska undersöka hur lantbrukare i Skåne kan stötta elnätet genom att antingen producera el eller låta bli att använda el när elbehovet i nätet är som högst.

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 4: Skånes gym följer lagkraven

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2021 15:18 CET

Länsstyrelsens pandemitillsyn har riktats mot gym- och sportanläggningar under den gångna veckan. En stor andel följer lagstiftning men det finns oklarheter när det gäller avstånd mellan träningsmaskiner. När det gäller efterlevnaden rapporteras den vara generellt hög.

"Verksamhetsutövarna vill göra rätt". Uppföljning av Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn för vecka 3

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2021 16:51 CET

De flesta skånska verksamhetsutövarna följer den nya covd-19-lagen. Det visar Länsstyrelsen Skånes uppföljning av pandemitillsynen för vecka 3.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd i Skåne vecka 3

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2021 10:56 CET

Svarsfrekvensen i veckans rapportering är betydligt högre än föregående vecka. Efterlevnaden bedöms som hög. Shopping och nöjen nämns som områden med risk för ökad smittspridning.

20 år med Øresunddirekt!

20 år med Øresunddirekt!

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2021 08:32 CET

I 2020 fejrede Øresunddirekt, at det var 20 år siden, at vi begyndte på at levere information. I dag publiceres en rapport over Øresunddirekts historik, nuværende status, samt fremtidsperspektiver. Rapporten viser et stadigt stærkt behov for Øresunddirekt,Et tydeligt bevis på dette, er at besøgstallene på vores hjemmeside har øget med 35,8 procent i forhold til sidste år.

20 år med Øresunddirekt!

20 år med Øresunddirekt!

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2021 08:30 CET

Med anledning av Øresunddirekts 20-årsjubileum publiceras idag en rapport över Øresunddirekts historik, nulägesanalys och framtidsperspektiv. Rapporten visar att behovet av Øresunddirekt fortfarande är starkt. Ett tydligt tecken på det är att besöken på webbplatsen ökade med 35,8 procent förra året.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd i Skåne vecka 2

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2021 14:53 CET

Veckans rapportering är bristfällig eftersom endast 9 av 33 kommuner har rapporterat in. Helsingborg rapporterar om sjunkande smittspridning som numera liknar läget i övriga Skåne.

Pressinbjudan 13/1 kl 13: Möt den nya enheten för pandemitillsyn

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2021 14:31 CET

​I måndags skapades Länsstyrelsen Skånes nya enhet för pandemitillsyn. I veckan drar tillsynen igång. Välkommen på ett pressmöte där företrädare för enheten berättar om hur arbetet kommer att bedrivas. Det finns möjlighet att delta både fysiskt och digitalt (inloggningsuppgifter nedan). Tid: Onsdag 13 januari, 13.00 Plats: Lilla torg, Kristianstad

Pressmöte idag 11.00 med anledning av Länsstyrelsen Skånes uppdrag att bedriva tillsyn av den nya covid-19 lagen.

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2021 08:26 CET

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.