Gå direkt till innehåll
En av stigarna på Kullaberg. Foto: Mostphotos
En av stigarna på Kullaberg. Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

Verksamhetsråd får inflytande över reservatsregler på Kullaberg

Länsstyrelsen Skåne lanserar en ny form av föreskrifter i förslaget för det nya naturreservatet på Kullaberg. Regler för friluftslivet ska tas fram av naturvårdsförvaltaren med stöd av ett verksamhetsråd.

– Det här är ett nytänkande jämfört med traditionella föreskrifter. Det ligger helt i linje med att Kullabergs naturreservat är först i Sverige att certifieras som hållbar turismdestination av den europeiska organisationen Europarc. En förutsättning för certifieringen är en nära samverkan mellan Länsstyrelsen, föreningslivet och andra aktörer med verksamhet i området. Nu slår vi fast detta med att föreslå ett verksamhetsråd som får till uppgift att stödja naturvårdsförvaltaren med att anvisa områden för olika evenemang och aktiviteter, säger länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen Skåne.

Konflikter friluftsliv och naturvärden

Tidigare har Kullaberg varit uppdelat i olika naturreservat med olika regler. 2017 förhandlade Länsstyrelsen och Naturvårdsverket fram ett avtal om skogsskötseln med en av de större markägarna, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Avtalet gjorde det möjligt göra hela Kullaberg till ett naturreservat med samma regler. Ett första förslag till föreskrifter för det nya reservatet togs fram i slutet av 2018. Många synpunkter kom in och merparten tog upp konflikter mellan friluftsliv och naturvärden. 

Samverkan med aktörerna

– Det var väldigt många välgrundade synpunkter. Höganäs kommun anser till exempel att det är för tätt mellan stigarna och att det saknas frizoner för häckande fåglar eller större däggdjur. Ornitologiska föreningar pekar på att antalet häckande fågelarter har minskat markant under 2000-talet. Kullaberg är en unik plats som bjuder in till aktiviteter, samtidigt som där finns höga naturvärden som behöver skyddas. Vi är övertygade om att det bästa sättet att hantera detta är genom samverkan med aktörerna, säger Christer Persson, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

En uppgift för förvaltning och verksamhetsråd

Föreskrifterna pekar i det här skedet inte ut stigar för exempelvis ridning eller cykling. Dessa ska tas fram av Länsstyrelsens förvaltare med stöd av verksamhetsrådet. I rådet kommer att ingå representanter för förvaltningen, friluftslivet och naturskyddet från Länsstyrelsen samt representanter för markägare, föreningsliv, näringsliv, kommunen och universitet.

– Förhoppningen är att man kan enas om vilka zoner, platser och tider som är lämpliga för olika aktiviteter. I de fall någon verksamhetsutövare inte får gehör för sina önskemål lämnas frågan vidare till Länsstyrelsen för prövning av dispens från föreskrifterna, säger Christer Persson.

Skärpning av beträdnadsförbud vid Josefinelust

I ett avseende har föreskrifterna skärpts. Beträdnadsförbudet i branterna på norra Kullaberg har utökats till att även omfatta området mellan Josefinelust och Djupadal. Även tiden för förbudet har förlängts för att erbjuda ett bättre skydd för fågellivet. Länsstyrelsen erbjuder nu alla möjlighet att ta del av och yttra sig över de reviderade handlingarna. Det går bra att lämna synpunkter fram till den 27 september.

Förbjudet att klättra på Nimis

Liksom i det förra förslaget finns ett beträdnadsförbud vid Nimis. Skyltar kommer att sättas upp för att göra klart att det är förbjudet att klättra på Nimis och sker på egen risk.

För mer information, kontakta Christer Persson, miljöavdelningen, Länsstyrelsen Skåne, på telefon 010 – 224 15 68, christer.persson@lansstyrelsen.se

Ämnen

Regioner


Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Presskontakt

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)

Relaterat material