Skip to main content

Lantmännen deltar i nytt initiativ för Östersjön

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2020 10:20 CEST

Idag, den 14 september, drar WWF igång Baltic Stewardship Initiative – ett internationellt nätverk som ska få livsmedelskedjans aktörer att öka cirkuleringen och minimera läckaget av växtnäring genom hållbara och lönsamma metoder. Målet är att minska övergödningen i vattendrag, sjöar och i Östersjön. Bakom initiativet står WWF, Lantmännen och LRF med finansiering av Jordbruksverket*.

Enligt en ny rapport, som släpps i samband med nätverkets lansering, är livsmedelskedjan i Östersjöregionen fortfarande för linjär och långt ifrån läckagefri. Effektiviteten varierar mellan länder men en stor andel av de växtnäringsämnen som tillförs livsmedelssystemet nyttjas inte optimalt.

— Idag bidrar livsmedelsbranschen tyvärr stort till övergödningen av Östersjön. Med Baltic Stewardship Initiative vill vi tillsammans med lantbrukare, matproducenter och handel hitta lösningar som inte bara är miljömässigt hållbara utan också är ekonomiskt bärkraftiga. På så sätt kan branschen utvecklas samtidigt som den bidrar till målet om ett levande Östersjön, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

De företag och organisationer som går med i nätverket ska, utöver att aktivt arbeta med initiativets frågor i sin egen verksamhet, tillsammans gå i bräschen för en mer Östersjövänlig och cirkulär lantbruks- och livsmedelsindustri.

Deltagande aktörer ska både sprida lösningar som fungerar men också ta nya grepp. Eftersom hela kedjan är med är förhoppningen att det på sikt skapar nya affärsmöjligheter och sätt att samverka inom branschen.

— Lantmännen har affärer runt hela Östersjön och det är därför naturligt för oss att engagera oss i frågan. Vi vill ytterligare stärka hållbarhetsarbetet i kedjan från jord till bord. En mer cirkulär och samtidigt ekonomiskt konkurrenskraftig modell för att förse grödorna med växtnäring är central i utvecklingen av framtidens livsmedelsproduktion och jordbruk, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Aktörerna ska även driva på politiker att skapa incitament för gröna investeringar och arbeta för att öka kunskapen längs kedjan, från lantbrukare till konsument.

Redan före den officiella lanseringen har ett tjugotal aktörer som representerar olika delar av livsmedelskedjan anslutit sig till Baltic Stewardship Initiative, däribland Coop och Ågårds Lantbruk.

*Finansiering av Jordbruksverket via dess landsbygdsprogram.

Baltic Stewardship Initiative lanseras genom ett digitalt event den 14 september kl 13.00-13.45 . Se programmet och anmäl dig här för att delta.
Rapporten ”Potential for Circularity in the agri-food system” som släpps idag har tagits fram av Metabolic på uppdrag av WWF Sverige. Rapporten utreder hur näringsflödena i Östersjöregionen ser ut och var de största utsläppskällorna finns. Ladda ner rapporten här.

Läs hela pressmeddelandet från WWF här.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

About Lantmännen
Lantmännen is an agricultural cooperative and Northern Europe’s leader in agriculture, machinery, bioenergy and food products. Owned by 20,000 Swedish farmers, we have 10,000 employees, operations in over 20 countries and an annual turnover of SEK 50 billion. With grain at the heart of our operations, we refine arable land resources to make farming thrive. Some of our best-known food brands are AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Schulstad and Vaasan. Our company is founded on the knowledge and values acquired through generations of farmers. With research, development and operations throughout the value chain, together we take responsibility from field to fork. For more information: www.lantmannen.com

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.