Gå direkt till innehåll
Ortofoto, Enskogen Gävleborgs län, 2018-09-05
Ortofoto, Enskogen Gävleborgs län, 2018-09-05

Pressmeddelande -

Lantmäteriet har flygfotograferat brandområden

Nu finns nytagna flygbilder över de områden som drabbades hårdast av sommarens skogsbränder.
- Bilderna ska underlätta arbetet med att kartlägga förödelsen, säger Mikael Henriksson, ansvarig för flygfotografering på Lantmäteriet.

Lantmäteriet flygfotograferar regelbundet hela Sverige och efter sommarens skogsbränder tog myndigheten initiativet att fotografera de hårdast drabbade områdena i Gävleborg, Dalarna och Jämtland.

- Bilderna visar vilken enorm förödelse som bränderna lade bakom sig och det blir nu enklare att jämföra läget före och efter bränderna, säger  Mikael Henriksson.

Samverkan med Skogsstyrelsen

I efterarbetet med skogsbränderna samverkar Lantmäteriet med andra myndigheter, till exempel Skogsstyrelsen, som har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på hur skogsägarna i de utsatta områdena ska kompenseras. De nya flygbilderna blir en bra hjälp för Skogsstyrelsen och andra aktörer i arbetet med att kartlägga konsekvenserna av bränderna.

- Efter en skogsbrand kan det vara viktigt med snabb och bra information och då kan de här bilderna vara guld värda för berörda skogsägare. Eftersom det kan vara farligt att röra sig i skogen nu med risk för fallande träd så kan bilderna underlätta betydligt för att ge en bild av omfattningen, säger Svante Larsson, projektledare och samordnare för Skogsstyrelsens arbete efter bränderna.

Tillgängligt för allmänheten

Bilderna finns att se i Lantmäteriets och Skogsstyrelsens karttjänster. 

Kartsök och ortnamn - Lantmäteriet

Skogliga grunddata - Skogsstyrelsen

Kontaktperson Lantmäteriet
Mikael Henriksson
Ansvarig för flygfotografering
026-633091
Mikael.henriksson@lm.se

Kontaktperson Skogsstyrelsen
Svante Larsson
Projektledare och samordnare
0923-699 72
svante.larsson@skogsstyrelsen.se

Ämnen

Taggar


Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Presskontakt

Mikael Henriksson

Mikael Henriksson

Ansvarig för flygfotografering 026-633091

Relaterat material

Relaterade nyheter

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. Vi skapar förutsättningar för att man tryggt ska kunna köpa, äga och sälja fastigheter och för att kunna söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig.
Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Lantmäteriet
Lantmäterigatan 2c
80182 Gävle
Sverige