Gå direkt till innehåll
I heltidsstudierna motsvarande 30 högskolepoäng ingår bland annat fastighetsbildningsteknik, introduktion till GIS samt grundläggande kart- och mätningsteknik. Fotograf: Katinka Igelberg.
I heltidsstudierna motsvarande 30 högskolepoäng ingår bland annat fastighetsbildningsteknik, introduktion till GIS samt grundläggande kart- och mätningsteknik. Fotograf: Katinka Igelberg.

Pressmeddelande -

Lantmäteriet satsar på högskoleutbildning för nyanställd personal i Kiruna

När 21 informationsutvecklare påbörjar sin anställning hos Lantmäteriet i Kiruna så väntar nästan ett halvår i skolbänken.

Det är Högskolan i Gävle som på uppdrag av Lantmäteriet genomför utbildningen som motsvarar 30 högskolepoäng.

- Vi visste redan i förväg att personer med kunskap om fastighetsinformation är svåra att hitta. Därför är det här är en stor och viktig satsning som Lantmäteriet gör där vi ser till att våra informationsutvecklare får den absolut senaste kunskapen inom området, säger Gorm Lundqvist som är sektionschef inom Geodata i Kiruna.

Lärare från Högskolan i Gävle på plats

Den 13:e januari börjar utbildningen för 20 av informationsutvecklarna. Den genomförs i Kiruna med lärare från Högskolan i Gävle som antingen är på plats eller via föreläsningar på distans.

I utbildningen ingår fastighetsbildningsteknik, introduktion till GIS samt grundläggande kart- och mätningsteknik. Förutom föreläsningar, seminarier och laborationer så kommer en mindre del av utbildningen att ske ute i fält.

Efter utbildningen påbörjas introduktionen

- Detta är den andra uppdragsutbildningen inom områdena lantmäteriteknik och fastighetsinformation som vi blivit tillfrågade att anordna under det senaste året, vilket vi är mycket positivt inställda till och glada över. Vi ser nu med spänning fram emot att få träffa utbildningsdeltagarna på vårt första besök i Kiruna i mitten av januari, säger Jonas Boustedt, chef för Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle.

Till hösten, efter avslutad utbildning och examination, påbörjas introduktionen i KUF, Kvalitetsutveckling Fastighet.

Lantmäteriet har anställt 53 personer i Kiruna

För Lantmäteriet är satsningen en del i att förstärka verksamheten i Kiruna. Totalt har 53 personer nyanställts under senare delen av 2019 och fram till idag.

Förutom informationsutvecklare har Lantmäteriet anställt medarbetare till Kundservice, handläggare till Samfällighetsföreningsregistret samt systemutvecklare och systemtekniker.

- Det känns väldigt positivt att vi har kunnat göra den här förstärkningen. Dels får vi ännu bättre förutsättningar att ge våra kunder en ökad service, dels kan vi arbeta ännu mer för att höja kvaliteten på vår fastighetsinformation, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för Lantmäteriet.

Ämnen


Om Lantmäteriet

Lantmäteriet bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. Vi skapar förutsättningar för att man tryggt ska kunna köpa, äga och sälja fastigheter och för att kunna söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation.

Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig.

Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Presskontakt

Gorm Lundqvist

Sektionschef inom Geodata, Lantmäteriet 0980-670 01

Relaterade nyheter